Coppel és la cadena comercial de grans magatzems més gran de Mèxic, sent avui dia una de les 100 empreses més grans del país. Moguda per una forta conscienciació amb el medi ambient i l’emergència climàtica, Coppel vol definir una estratègia de sostenibilitat i bones pràctiques per aconseguir una reducció de les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Des del 2017, la companyia calcula la petjada de carboni de les seves emissions directes i les indirectes derivades del seu consum energètic (abastos 1 i 2) amb l’ajuda d’una calculadora d’inventari de GEH pròpia.

En aquest context, i amb la voluntat d’avançar cap a l’acció en la reducció de les seves emissions de carboni, Coppel compta amb el suport d’Anthesis Lavola per a la revisió dels càlculs de la petjada de carboni amb abast 1 i 2 de l’organització, així com l’ampliació d’aquest càlcul per a la resta de les seves emissions indirectes (abast 3), l’establiment d’objectius de reducció d’emissions de GEH basats en la ciència i l’avaluació de mesures efectives per a la reducció de les seves emissions de GEH.

Amb això, Coppel s’alinea amb les empreses líders en l’acció climàtica a nivell global, aproximant-se a iniciatives com la Science Based Targets (SBTi), mitjançant la qual les organitzacions estableixen objectius de reducció d’emissions coherents amb els acords de París i basats en metodologies científiques.

Fins al moment, ja s’ha realitzat la revisió del càlcul de les emissions de GEH de l’abast 1 i 2 derivades de l’activitat de Coppel, i s’ha lliurat un informe per donar suport a la credibilitat, la coherència i la transparència de la quantificació de la petjada de carboni de l’organització. Un cop finalitzada aquesta fase inicial, es van realitzar diferents sessions de treball amb un gran nombre de departaments de l’organització, liderats en tot moment per l’àrea de Sostenibilitat, i es van determinar les categories d’emissions indirectes que aplicaven a l’activitat de Coppel. Finalment, després d’un exhaust procés de recopilació d’informació, s’han calculat les emissions de les 11 categories d’emissions d’abast 3, que tenen efecte sobre la petjada de carboni completa de l’organització per a l’any 2019.

Un cop presentats els resultats a tota la companyia, es treballarà novament amb els departaments responsables per a la identificació de mesures i accions específiques de mitigació d’emissions de GEH per a les principals categories d’emissions de GEH de la companyia.

Un cop definides aquestes mesures, s’analitzarà la seva execució al detall i es calcularan els estalvis d’emissions associats per a poder, finalment, establir uns objectius de reducció d’emissions de GEH basats en la ciència i demostrar el compromís de Coppel per mantenir l’increment de la temperatura global per sota de 2 °C en comparació amb les temperatures preindustrials.