La situació d’emergència sanitària que vivim està obligant els centres educatius a adaptar-se i a transformar la interacció amb l’alumnat, el temari i el treball competencial als canals i formats online. De retruc, els programes educatius que complementen la tasca docent a les aules i que ofereixen visites i activitats a equipaments i instal·lacions, també estan adaptant la seva oferta a la nova realitat dels centres.

És el cas dels programes d’educació ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i de l’Ajuntament de Barcelona que, respectivament, han transformat l’oferta educativa del ‘Compartim un futur’ i el ‘Com funciona Barcelona?’ i ofereixen un nou catàleg d’activitats i recursos, entre els quals destaca la realització de sessions online dinamitzades per part dels equips d’educadors i educadores d’Anthesis Lavola.

El cas del programa ‘Compartim un futur’ s’ha transformat l’oferta habitual proposant un catàleg d’activitats alternatives online. Aquest es basa en cinc activitats telemàtiques, una per a cada eix del programa, que es realitzaran en directe amb una persona de l’equip educatiu o bé, es podran veure gravades a posteriori. Per altra banda, es facilitaran recursos per treballar la sostenibilitat des de casa relacionats amb les temàtiques del programa entre els quals es plantejaran propostes com ara fer un hort urbà amb materials reciclats. A més, des del programa també s’elaboren vídeos i recursos per a publicar-se a les xarxes socials.

Pel que fa al programa ‘Com funciona Barcelona?’ s’ha treballat en una doble transformació; per una banda s’ofereixen visites a equipaments, espais o instal·lacions més singulars i representatius del programa, adaptades al context d’una sessió online dinamitzada per una persona de l’equip educatiu en el context d’una trobada virtual. Aquestes sessions incorporen una metodologia pròpia i dinàmiques participatives adaptades al canal. Per ara s’ofereixen tres visites online: les clavegueres, La Fàbrica del Sol i el parc del Laberint i, durant el mes de maig s’han realitzat quatre sessions dinamitzades amb centres educatius.

Per altra banda, el programa ha elaborat materials i recursos online perquè el professorat pugui treballar continguts relacionats amb l’educació ambiental i la sostenibilitat amb el seu alumnat de manera autònoma. Consisteixen en contacontes audiovisuals, jocs interactius o vídeos animats que proposen activitats o tallers relacionats amb els eixos temàtics del programa.

Ambdós programes els gestiona l’equip de programes d’Anthesis Lavola, el qual ha col·laborat tant amb l’AMB com amb l’Ajuntament de Barcelona per tal de transformar els programes educatius que s’ofereixen i de repensar les propostes, aportant creativitat i recursos innovadors.

Més informació: