Anthesis Lavola mostra cada any el seu compromís amb els programes de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle existents a Catalunya i Espanya. Des de 2010 valida el pacte amb el Programa d’acords voluntaris, mentre que, des de 2015, fa el mateix amb el “Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción”. Gràcies a això, ha aconseguit renovar per segon any consecutiu el segell “Calculo Reduzco”.

Aquests dos programes ofereixen eines, suport i reconeixement a les organitzacions que de manera voluntària informin de  la seva petjada de carboni anual i estableixin un compromís per a reduir les seves emissions.

L’equip de Gestió del CO2 ha sigut l’encarregat  de gestionar l’adhesió anual d’Anthesis Lavola als dos programes. Durant tot aquest temps s’ha aconseguit la reducció d’un 53% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle que genera l’organització a les seves oficines de Barcelona, Manlleu i Madrid i la part corresponent de les oficines del CosmoCaixa Barcelona, des d’on Anthesis Lavola en gestiona les activitats.

En aquesta línia s’han plantejat noves mesures per al 2020-2021: la priorització de l’ús dels cotxes elèctrics i híbrids i el foment de les videoconferències, ja promogudes per l’actual situació del COVID 19. D’aquesta manera es vol aconseguir disminuir les emissions derivades del transport propi de l’organització i també del transport extern de viatges comercials.

La validació any rere any d’aquests programes és un exemple clar del compromís que Anthesis Lavola té en la lluita contra el canvi climàtic i amb l’alineament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Concretament amb l’objectiu 13 (Acció pel Clima), però també amb altres que estan vinculats directa i indirectament amb l’activitat de l’empresa.