Aprovada la nova llei 5/2020, del 29 d’abril, de pressupostos per la qual es concreta l’increment progressiu del cànon de residus municipals per als propers 4 anys, a més d’establir mesures de flexibilització per a les empreses en l’àmbit dels residus i de fomentar l’ús dels àrids reciclats.

Pel que respecta a l’increment progressiu dels tipus de gravamen dels cànons sobre la deposició controlada en abocadors i la incineració de residus municipals, aquesta mesura vol afavorir les opcions ambientalment més respectuoses ‒les de prevenció, reutilització i reciclatge‒ i que impulsen les normes europees.

Així s’incrementarà el cànon de residus municipals fins a l’any 2024:

Any Tipus gravamen per deposició  Tipus gravamen per incineració
2020 47,10 €/t 23,60 €/t
2021 53,10 €/t 26,50 €/t
2022 59,10 €/t 29,60 €/t
2023 65,30 €/t 32,70 €/t
2024 71,60 €/t 35,80 €/t

Des d’Anthesis Lavola proporcionem el suport necessari per tal de millorar la recollida selectiva de residus municipals amb l’objectiu de promoure la prevenció, reutilització i reciclatge envers la deposició controlada i la incineració, d’aquesta manera afavorirem una gestió més sostenible dels residus: minimitzarem el seu impacte ambiental i ajudarem a reduir el cànon a pagar per part de les administracions locals.

Contacte:  Susanna Casanovas, Responsable de Residus
(Susana.casanovas@anthesisgroup.com)