El projecte PLASTICØPYR es va iniciar a principis d’aquest any amb l’objectiu de prevenir de manera sostenible l’acumulació de plàstics als ecosistemes de muntanya amb la finalitat de fer compatible el turisme amb la conservació d’aquests ecosistemes. PLASTICØPYR respon al repte de fer compatible el turisme amb la conservació i millora dels ecosistemes fluvials de muntanya.

En aquest context, i dins l’acció “Cicle de Vida dels Plàstics” del projecte, liderada per la UB i amb participació d’Anthesis Lavola, llencem una enquesta sobre hàbits de consum destinat a la població local i els visitants dels Pirineus del Ripollès i Andorra per conèixer millor les possibles fonts de contaminació per plàstic i poder així trobar solucions.

Accés a l’enquesta: https://es.surveymonkey.com/r/plastic0pyr_Cat
Més informació al web del projecte: https://plastic0pyr.net/cat
Contacte:  Alba Cánovas (alba.canovas@anthesisgroup.com)

Sobre el projecte PLASTICØPYR: Estratègies per a la reducció de la contaminació per plàstics als ecosistemes de muntanya

El projecte PLASTICØPYR vol prevenir de manera sostenible l’acumulació de plàstics als ecosistemes de muntanya amb la finalitat de fer compatible el turisme amb la conservació d’aquests ecosistemes. PLASTICØPYR respon al repte de fer compatible el turisme amb la conservació i millora dels ecosistemes fluvials de muntanya.

L’objectiu general del projecte és prevenir de manera sostenible l’acumulació de plàstics en els ecosistemes de muntanya i evitar el seu transport cap al mar. Els resultats esperats en espais naturals situats en els Pirineus de Catalunya, Andorra i França són:

  1. el desenvolupament d’eines que permetran avaluar i divulgar l’impacte ambiental dels plàstics sobre els ecosistemes fluvials;
  2. la reducció de la producció de residus i la millora de la seva gestió;
  3. la participació de la ciutadania en la recerca de la contaminació per plàstics i en la co-creació de models d’aprofitament i substitució auto-sostenibles.

Els principals beneficiaris són els ecosistemes de muntanya i els seus habitants al disminuir la contaminació per plàstics i disposar d’una estratègia per la reducció del plàstic d’un sol ús i gestió correcta dels residus, enfocada i compatible amb el desenvolupament econòmic local. El present projecte oferirà protocols comuns en els tres països, el que representa una reducció del cost en el desenvolupament de les estratègies de gestió. Això comporta una major interacció entre les parts que comparteixen objectius i, per tant, maximitzen les sinergies positives entre els diferents responsables de la gestió. També significa la millora de la qualitat ecològica dels rius amb una disminució dels costos de neteja i depuració locals i aigües avall; una millora paisatgística afí amb ser territoris dotats de figures de protecció i, per tant, la revalorització de la zona. L’originalitat i novetat del projecte recauen en el desenvolupament d’una estratègia que implica la ciutadania local, centres de recerca, empreses especialitzades i agents locals en la recerca, difusió de la problemàtica i co-creació de models de negoci d’economia circular actualment inexistents.

Anthesis Lavola és un dels socis d’aquest projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), duent a terme les accions de “Cicle de Vida dels Plàstics” amb enquestes d’hàbits de consum de la població resident i turista, un projecte de ciència ciutadana dins l’acció de “Plàstics en els Rius de Muntanya”; així com liderant l’acció d’”Economia Circular en plàstics” on s’estudiaran nous models de negoci relacionats amb la circularitat dels plàstics a nivell local per poder generar ocupació i noves oportunitats.