L’any 2014, Anthesis Lavola es va adherir a la secció A del programa “Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción”. Aquest fet va implicar que s’hagués d’elaborar un inventari d’emissions i que es definís un pla de reducció d’emissions.

Durant aquests anys hem renovat el segell CALCULO de forma consecutiva. Gràcies a això, i com a conseqüència d’una evolució decreixent de les emissions relatives Anthesis Lavola ha obtingut, per segona vegada consecutiva, el segell CALCULO REDUZCO, que premia el compromís i la bona feina feta en la lluita contra el canvi climàtic.

El programa “Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción”, l’adhesió al qual és voluntària, posa a disposició de les organitzacions una calculadora específica per calcular les emissions, de manera que puguin elaborar l’inventari d’emissions i puguin definir el pla de reducció.

En el càlcul s’inclouen les oficines de Barcelona, Manlleu, Madrid i la part ocupada per Anthesis Lavola dins el CosmoCaixa Barcelona.

Les emissions incloses en el càlcul són les emissions directes vinculades al consum de combustibles de fonts fixes, fonts mòbils i les emissions fugitives de gasos fluorats en els equips de clima i refrigeració (abast 1). També s’inclouen les emissions indirectes vinculades al consum d’electricitat d’origen extern (abast 2).