Els edificis que volem

Article de Cristina Bayés, responsable d’Energia

L’estat d’alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19 posa de manifest la necessitat d’impulsar polítiques sostenibles que permetin reduir el nostre impacte sobre la biodiversitat i lluitar contra el canvi climàtic.

L’escalfament global té un impacte directe en la salut i, a més, amenaça la biodiversitat i afavoreix l’expansió de virus i bacteris, com s’analitza en la recent publicació [1] de la WWF. En aquest sentit cal lluitar contra el canvi climàtic i així poder garantir la nostra salut i benestar.

Els edificis representen el 40% de l’energia que consumim. Per això, la seva construcció i la renovació ha d’anar enfocada cap a l’estalvi energètic i la sostenibilitat. A més, el 90% del nostre temps el passem dins d’aquests edificis. Per tant, és imprescindible que siguin confortables i saludables. En el context actual de crisi sanitària encara es fa més evident la importància de poder garantir un entorn saludable per a les persones.

A hores d’ara, ens agradaria tenir edificis que consumissin poca energia o que fins i tot fossin autosuficients consumint-la d’origen renovable i que fossin respectuosos amb el medi ambient. I ara, al passar tant de temps a casa, també ens n’adonem de l’important que és tenir espais amb suficient llum natural, amb menys soroll o fins i tot amb un espai verd on poder sortir. Amb aquesta crisi prenem consciència del valor de poder disposar d’aquests espais confortables, saludables i sostenibles. És possible?

La solució s’ha d’orientar en el disseny d’edificis tenint en compte la salut i benestar. Espais sostenibles i alhora flexibles per poder-los adaptar a les nostres necessitats en aquesta nova normalitat. Cal estar preparats no només per donar resposta a la crisi actual sinó també a futures que puguin venir i aquí és on les estratègies d’edificació sostenible i saludable són fonamentals.

Edificis amb un alt nivell de qualitat d’aire interior, amb un disseny de sistemes d’il·luminació natural i artificial que millorin el confort, amb un millor aïllament de l’envoltant per reduir el soroll i el consum energètic, utilitzant materials ciclables i no tòxics, … són alguns dels conceptes de disseny que considera la certificació WELL de l’International WELL Building Institute (IWBI), segell centrat en el disseny i construcció per a la salut i benestar de les persones. Davant la situació en què ens trobem i en el futur, la certificació WELL pot repercutir en disposar de millors edificis per a la salut i benestar de les persones.

Actualment, l’IWBI està avaluant la manera en què l’estàndard WELL pot reforçar-se encara més per continuar donant suport a la prevenció i preparació, resistència i recuperació en aquest moment de pandèmia i en el futur. “El treball de l’IWBI es centra en proporcionar solucions recolzades per evidències que promoguin una millor salut i benestar en els espais on vivim” [2], indica Rick Fedrizzi CEO de l’IWBI.

I el cost econòmic per a tenir-los? Si bé invertir en edificis saludables i sostenible es considera més costós, no hauria de ser així. Un bon disseny i construcció permetrà poder ajustar els equips, materials i elements necessaris i la tornada serà major respecte els consums (energia i aigua) i confort (benestar i salut). Un edifici verd [3] pot evitar emetre un 34% de CO2, consumir un 25% menys d’energia i un 11% menys d’aigua i aconseguir una reducció del 20% en costos de manteniment. Un edifici saludable millora un 27% [4] la resposta cognitiva dels usuaris, augmenta un 15% la productivitat i pot reduir un 20% les malalties pulmonàries [5].

Però està a l’abast de tothom? Seran necessàries iniciatives polítiques per ajudar a aconseguir aquests edificis que volem per a la transició ecològica i per a la salut de tots. Amb aquesta crisi del COVID-19, el disseny d’edificis sostenibles i les rehabilitacions no podran deixar de banda l’aspecte social. Segur que el disseny de nous edificis i la rehabilitació dels edificis existents canviarà a partir d’ara significativament per anar cap a uns edificis saludables per aconseguir uns entorns urbans més respectuosos amb el medi ambient i per a millorar la salut i benestar de les persones que els ocupen .


[1] https://www.wwf.es/?54120/Perdida-de-naturaleza-y-pandemias-Un-planeta-sano-por-la-salud-de-la-humanidad)
[2] https://resources.wellcertified.com/press-releases/iwbi-assembles-task-force-on-role-buildings-can-play-in-reducing-health-burden-of-covid-19-and-other-respiratory-infections/
[3] https://www.usgbc.org/press/benefits-of-green-building
[4] https://www.airelimpio.com/wp-content/uploads/2019/10/cuantificando-los-beneficios-de-un-edificio-saludable.pdf
[5] https://www.worldgbc.org/sites/default/files/20181204_WGBC_Homes-Research-Note_FINAL_spreads.pdf
COMPARTEIX-HO