Passem el 90% del nostre temps dins dels edificis. Aquest fet fa imprescindible que siguin confortables i saludables, però en el context actual de crisi sanitària encara es fa més evident l’important que és poder garantir un entorn físic i psicològicament saludable per a les persones.

Què podem fer perquè els edificis siguin saludables i garantir la màxima seguretat de les persones que hi treballen o hi viuen?

La certificació d’edificis saludables està emergint com una tendència molt interessant, tant en el sector immobiliari com en el marc de les estratègies de responsabilitat social corporativa per aconseguir espais on el benestar i el confort de les persones siguin el principal objectiu.

La certificació WELL és un sistema d’avaluació d’edificis que se centra en la salut i benestar de les persones. Es tracta d’una certificació d’edificis de caràcter voluntari basada en les millors pràctiques de disseny i construcció amb evidències basades en investigacions mèdiques i científiques.

El sistema permet identificar, mesurar, verificar i monitoritzar els aspectes dels edificis que impacten en la salut i benestar de les persones.

Els conceptes de disseny que té en compte els següents:

  • AIRE: Alt nivell de qualitat d’aire interior mitjançant estratègies d’eliminació de la contaminació, estratègies de disseny actiu i passiu i estratègies operacionals.
  • AIGUA: Garantir una bona qualitat de l’aigua.
  • IL·LUMINACIÓ: Disseny de sistemes d’il·luminació natural i artificial que millorin el confort.
  • MOVIMENT: Fomentar l’activitat física (ergonomia, les circulacions espais dedicades a l’exercici).
  • SOROLL: Incidir en l’aïllament de l’envolvent per a un millor confort davant el soroll.
  • ALIMENTACIÓ: Fomentar l’alimentació saludable.
  • CONFORT TÈRMIC: Dissenyar un bon sistema de climatització per aconseguir el confort per a la majoria dels usuaris (control de temperatura, humitat, etc.)
  • MATERIALS: Reduir l’exposició de les persones a materials contaminants.
  • MENT: Donar suport a la salut emocional a través de la biofilia.

S’aplica a edificis nous i existents, incloent-hi oficines, espais comercials, edificis residencials, centres educatius i restaurants.

Disposa d’un sistema d’avaluació a través de puntuació de criteris que atorga 3 nivells de certificació:

Un projecte certificat WELL aporta beneficis per a la salut, el benestar i confort dels ocupants de l’edifici.

La incorporació de les estratègies WELL també reporta estalvi i un significatiu retorn de la inversió per al propietari i l’usuari de l’edifici. Un edifici WELL té un impacte positiu en el valor de l’edifici i les taxes d’arrendament.

Segons les dades disponibles d’International WELL Building Institute (IWBI), hi ha 295 projectes certificats en el món, 11 d’ells a Espanya.

WELL col·labora juntament amb LEED i BREEAM i s’alineen per garantir que els edificis preserven l’energia i els recursos per a un futur més sostenible i saludable. Les sinergies existents en les dues certificacions permeten que es pugui treballar amb els dos estàndards per tenir un impacte més gran. A causa de que les certificacions presenten requeriments equivalents o alineats, es pot obtenir la doble certificació optimitzant esforços.

Davant la gravetat de la situació en què ens trobem a causa de COVID-19, la certificació WELL pot repercutir en disposar de millors edificis per a la salut i benestar de les persones.

Actualment, l’IWBI està avaluant la manera en què l’estàndard WELL pot reforçar-se encara més per continuar donant suport a la prevenció i preparació, resistència i recuperació en aquest moment de pandèmia i en el futur.

Per a més informació:

A Anthesis Lavola som experts en edificis saludables i sostenibles i estarem encantats d’ajudar-vos a desenvolupar el vostre projecte, contacteu-nos:

Cristina Bayés, responsable d’Energia.
cristina.bayes@anthesisgroup.com

Els edificis que volem