Per què és important conèixer els riscos ambientals de la meva empresa?

(i ho continuarà sent durant i després de la crisi del COVID-19)

Article de Joana Capote Soares, Transaction & Finance Services Iberia Director
joana.soares@anthesisgroup.com

El mercat està en constant moviment, adaptació i evolució i requereix, que els teixits empresarials hi busquin eines per acompanyar-los. Aquests processos, ja normalitzats, s’han vist altament afectats en els últims dos mesos i han requerit una adaptació extrema per part de la societat en general.

La gran pregunta que sorgeix actualment és com s’impulsarà la transformació ‘en un entorn econòmic mundial incert’. En les últimes setmanes, els mitjans s’omplen de notícies sobre l’avanç del COVID-19 al món i com els mercats es veuen afectats. El 30 de març, EY publicava un informe que buscava contestar anticipadament la gran pregunta que es planteja actualment: Com trobar claredat enmig de la crisi del COVID-19? El mateix informe, revelava que més de la meitat (prop del 56%) dels executius a nivell mundial estan optant per transformar-se a través d’una transacció i es plantegen una adquisició en els propers 12 mesos, segons una enquesta del Barómetro de Confianza del Capital de més de 2.900 executius de juntes directives d’arreu del món.

Com és sabut, la compra d’una empresa per part d’una altra (adquisició) o la unió de dues empreses, donant lloc a una altra més gran, constitueixen dues de les maneres més recurrents en l’actualitat per guanyar dimensió i competitivitat. No obstant això, en un moment en què tots estem revaluant la nostra manera de pensar, actuar, treballar i fins i tot conviure dins de 4 parets, sembla important identificar, analitzar i avaluar els riscos als que aquests processos estan subjectes.

En el context empresarial, aquesta avaluació de riscos considera temes: operacionals, financers, legals (incloent aspectes laborals), de seguretat i salut i sense cap mena de dubte, dels riscos mediambientals.

Per primera vegada en deu anys, els cinc principals riscos globals en termes de probabilitat de l’enquesta del fòrum mundial econòmic (2020 Global Risks Report) són tots ambientals.

Les males pràctiques o el pobre compliment ambiental s’allarguen en el temps i s’hereten o transfereixen (entre propietaris, comissions executives o direccions). Aquest fet pot reflectir-se en costos afegits al futur i responsabilitats legals que hauran de ser assumides.

Els riscos ambientals d’una empresa, si no són coneguts (identificats), analitzats i mitigats poden donar origen a passius ambientals. Per passiu ambiental s’entén ‘la suma dels danys no compensats produïts per una empresa a l’entorn al llarg de la seva història, en la seva activitat normal o en cas d’accident (ICONOS 123, Russi & Martinez-Alier, 2002)’.

Alguns exemples mediàtics a nivell nacional, europeu o mundial han estat àmpliament discutits i inclús portats a sales de cinema arreu del món, com la guardonada pel·lícula Erin Brockovich (EE.UU., 2002) que relata fets reals de contaminació, per crom hexavalent, de reserves d’aigües subterrània d’una població californiana, durant dècades per una empresa de subministrament d’energia. Aquesta contaminació, ha provocat nombrosos casos de salut pública, pèrdua de biodiversitat i ha culminat en 333 milions de dòlars en indemnitzacions.

En conclusió, la no avaluació de riscos i el desconeixement de possibles passius ambientals en les activitats empresarials, poden convertir-se en pèrdues econòmiques importants, danys reputacionals de l’entitat gestora i dels seus professionals, litigis o acusacions de delictes ecològics i la pèrdua de confiança de tercers o inversors perjudicant possibles transaccions o processos de finançament.

Una avaluació racional de les característiques ambientals d’una empresa, basada en criteris científics i objectius, és essencial per protegir a l’entitat gestora i als seus professionals, i per maximitzar-ne el seu el valor en processos transaccionals. Més que mai la transparència i l’accés a informació seran la base cap a una transició ecològica i a una economia sostenible.

Des d’Anthesis Lavola treballem cada dia per donar suport als nostres clients a dissenyar estratègies per a l’avaluació de riscos ambientals en auditories de compliment legal, auditories Due Diligence, estratègies ambientals, socials i de governança corporativa (ESG) definint direccions optimitzades per a la seva gestió i en la consecució dels seus objectius.

COMPARTEIX-HO