COVID-19: Reconversió de les instal·lacions per donar suport als serveis essencials

La crisi del COVID-19 ha exercit una pressió sense precedents sobre la professió mèdica, tant pel suport insuperable que està donant a la societat a través de l’atenció als pacients, com per la intensificació de la demanda d’equips mèdics existents i nous.

Però davant de la incertesa, les empreses no mèdiques estan fent un pas endavant per reforçar aquest suport. Durant les últimes setmanes, moltes empreses han reinventat el seu objectiu per donar suport a les actuals necessitats de Salut. Entre els exemples s’inclouen:

 • La transformació de recintes firals en hospitals temporals, que posen les seves instal·lacions a disposició d’institucions, entitats i del conjunt de la societat per ajudar a pal·liar els efectes de la pandèmia.
 • Pavellons esportius habilitats com hospitals temporals per avançar-se a un possible col·lapse sanitari.
 • Hotels convertits en hospitals, que ofereixen les seves instal·lacions per a pacients de coronavirus.

Amb aquesta situació única i la necessitat de respondre ràpidament, mirem algunes de les consideracions immediates per a les empreses que contemplen la readaptació de les instal·lacions per donar suport a la demanda i les mesures raonables que els propietaris poden prendre per preparar-se.

Sistemes d’energia de reserva

Perquè puguin ser utilitzades pels serveis sanitaris, les indústries o altres serveis essencials, les instal·lacions requeriran sistemes d’energia de reserva adequats per proporcionar la continuïtat del servei. Els següents passos proporcionaran claredat sobre la idoneïtat dels sistemes existents.

 • Quan els sistemes de reserva ja estan integrats en la infraestructura de les instal·lacions, el primer pas és posar en marxa els generadors per demostrar que el dispositiu funciona correctament. És molt probable que la manca d’arrencada s’atribueixi a bateries esgotades, a un mal funcionament del motor o motors d’arrencada o a falta de combustible.
 • Si el sistema no s’ha utilitzat durant més de sis mesos, comproveu l’estat del gasoil i consideri la possibilitat de substituir-lo de conformitat amb tota la legislació ambiental pertinent relativa a l’eliminació segura.
 • Hauria de realitzar-se una prova de generador complet, en la càrrega de l’edifici o una prova de banc de càrrega mòbil, per assenyalar qualsevol problema amb l’alternador, el cablejat elèctric o l’equip de commutació, i garantir que el sistema respon als canvis en la demanda. Els bancs de càrrega mòbils i els generadors poden llogar-se en diverses empreses locals, juntament amb tots els equips de commutació i el cablejat necessaris per a realitzar la connexió.
 • Per assegurar-se que el generador es pot connectar al subministrament d’energia existent, comproveu que hi hagi un endoll disponible al panell de commutació. Si no n’hi ha, comproveu que hi hagi un punt de connexió de sortida que sigui prou gran pel que fa a grandària física i capacitat elèctrica per connectar el generador utilitzant els interruptors i l’equip de cables subministrats per l’empresa de lloguer.

 

Instal·lacions mèdiques

Els hospitals i les instal·lacions mèdiques han de complir normes tècniques més exigents, des de les superfícies antibacterianes fins a la ventilació i els sistemes d’energia resilients. Entre els exemples, s’inclouen els requisits perquè els quiròfans tinguin circuits mèdics completament aïllats amb subministraments d’energia ininterrompuda.
Si bé, és poc probable que moltes empreses que operen fora de la comunitat mèdica compleixin amb aquests requisits, és més probable que qualsevol instal·lació readaptada albergui a pacients menys crítics i, per tant, podria brindar una oportunitat als propietaris dels edificis per a què proporcionin un suport essencial en aquestes condicions extraordinàries. Al tornar a destinar un edifici per allotjar pacients d’un hospital, és important tenir en compte una sèrie de requisits de sistemes mecànics:

 • Subministrament d’aigua – Degut a que els ocupants poden córrer un risc més gran del normal, al realitzar un estudi del subministrament d’aigua s’abordarà la qüestió de si és necessària una purificació addicional de l’aigua per prevenir malalties com la Legionel·la. Si l’aigua no és apta per a una instal·lació mèdica, es disposa de tractaments com la ionització coure-plata, però amb un cost significatiu.
 • Ventilació – La ventilació és clau per eliminar els bacteris i virus nocius de l’entorn i ha de ser maximitzada quan sigui possible. Qualsevol sistema de recirculació d’aire ha de ser apagat i un nou flux d’aire fresc amb bona pressurització ha de ser introduït en l’espai degudament condicionat.

En benefici dels usuaris dels nous edificis, assegurar la correcta senyalització i els plans de residus poden evitar problemes amb les instal·lacions.

Gestió de residus

Amb el canvi d’objectiu, és probable que les instal·lacions requereixin ajustos en els actuals procediments d’eliminació de residus. Per preparar un edifici per al seu nou ús, s’han de considerar els següents passos:

 • Recollida de residus – Qualsevol residu addicional que pugui crear-se a causa de la nova finalitat ha de comunicar-se amb el gestor de la recollida de residus per assegurar que es disposi d’una provisió adequada. És possible que es necessitin gestors addicionals per recollir els residus de les obres de construcció i els nous fluxos de deixalles creats, com les deixalles clíniques o mèdiques.
 • Eliminació de residus – Un cop en funcionament, si les instal·lacions albergaran a pacients mèdics, caldrà considerar com eliminar els residus que puguin haver entrat en contacte amb el virus. S’ha d’identificar una àrea d’eliminació de deixalles dedicada i segura per a albergar les deixalles potencialment contaminants durant 72 hores. Si els residus no poden ser emmagatzemats de forma segura, s’ha de organitzar una recollida addicional de residus d’acord amb la categoria de residus sanitaris infecciosos.
 • Perills – S’han de considerar canvis en els procediments de residus existents per assegurar que no creuen perills com el bloqueig de les fuites d’emergència i la creació de riscos d’incendi.
 • Comunicació – Tota actualització dels procediments actuals de gestió de residus ha de comunicar-se a el personal, així com col·locar la senyalització adequada al voltant de les zones d’eliminació de residus.
Noticia traduïda i adaptada de la web d’Anthesis.
COMPARTEIX-HO