Les auditories energètiques com a eines per augmentar l’eficiència i l’estalvi energètic

Article de Cristina Bayésresponsable d’Energia

Les auditories energètiques són una eina de consultoria que permet conèixer quins són els principals punts de consum energètic dels edificis, quin pes tenen sobre el total de la despesa energètica i quins són els aspectes millorables per a ser més eficients i sostenibles.

Actualment les grans empreses estan obligades a fer una auditoria energètica cada 4 anys que cobreixi, almenys, el 85 % del consum total d’energia final del conjunt de les seves instal·lacions, segons el Reial Decret 56/2016. Tot i això, no s’ha de considerar l’auditoria només com un tràmit obligatori, sinó també com una forma d’analitzar el potencial d’estalvi econòmic i energètic per a la companyia.

Anthesis Lavola ha realitzat prop de 4.000 auditories energètiques en tots els sectors d’activitat: equipaments municipals, oficines, hotels, hospitals, granges, bodegues, indústries i altres edificis i instal·lacions singulars. L’equip d’Energia està format per tècnics experts amb perfil pluridisciplinari i una àmplia trajectòria en el camp de l’eficiència energètica i sostenibilitat amb una alta capacitat per a la realització d’auditories energètiques.

Passos a seguir en una auditoria energètica

L’assistència que rebeu quan demaneu una auditoria energètica al vostre edifici o instal·lacions es basa en poder-vos conscienciar i informar dels principals punts de consum energètic i com millorar-los per augmentar l’eficiència i la sostenibilitat de l’empresa. Per aquest motiu, la primera fase d’una auditoria és sempre mostrar la “fotografia” de la situació energètica que teniu actualment de la forma més clara possible.

El següent pas és analitzar el potencial d’estalvi energètic. Per a la identificació de quins són els aspectes a millorar s’estudien tres conceptes fonamentals:

  1. La reducció de la demanda energètica, és a dir, el que necessita l’edifici pel seu ús diari.
  2. La reducció dels consums energètics i de la facturació.
  3. L’oportunitat per instal·lar sistemes d’energia renovable.

Un altre aspecte que es té en compte és el comportament humà, un factor clau i que incideix de manera directa en l’acompliment d’objectius energètics, ja sigui per l’ús que se’n fa com també per les tasques de manteniment, operació i gestió.

Beneficis de l’assessorament

És important remarcar amb l’auditoria podeu aconseguir grans beneficis. Aquests són els següents:

  • Disposareu d’un anàlisis exhaustiu de la distribució i comportament energètic de les instal·lacions i dels processos de l’edifici o instal·lacions i de les possibles ineficiències.
  • Coneixereu quin potencial de millora tenen les vostres instal·lacions (valors entorn al 20% d’estalvi) i quines mesures de millora podreu implementar per a reduir el consum energètic, amb la seva valoració energètica (kWh/any d’estalvi energètic i €/any d’estalvi en despesa energètica), econòmica (inversió de les actuacions i períodes de retorn) i ambiental (reducció de les emissions de CO2).
  • Us permetrà establir un full de ruta amb una estratègia de millora contínua del consum energètic a curt, mig i llarg termini.
  • Us permetrà implantar un sistema de gestió i seguiment basat en indicadors per avaluar l’evolució energètica i l’acompliment dels objectius energètics que establiu.
  • L’estalvi econòmic associat a aquest estalvi energètic potencial contribuirà a una major competitivitat de l’empresa.
  • La reducció de les emissions genera un impacte positiu en el medi ambient i millora el posicionament de l’organització en aquest àmbit.
  • La millora de la imatge de l’organització davant els clients, proveïdors i la societat amb el vostre compromís vers el medi ambient i l’ús racional de l’energia.

Si voleu fer el pas cap a un consum més eficient i sostenible de l’energia amb la realització d’una auditoria energètica a la vostra organització, amb l’objectiu d’aconseguir aquest benefici mencionat i enfortir el compromís amb la societat i el medi ambient, podeu contactar amb nosaltres.

COMPARTEIX-HO