L’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) ha començat a demanar a les organitzacions adherides al Programa d’Acords Voluntaris que analitzin les emissions d’abast 3. Dins l’abast 3 s’inclouen totes aquelles emissions que no són propietat o estan controlades per l’organització que informa.  Per determinar quines són representatives, l’OCCC ha enviat un formulari amb les pautes per fer una primera estimació d’aquest abast.

Per complimentar correctament aquest formulari, Anthesis Lavola, com a empresa consultora, dona assessorament a totes aquelles entitats que en formen part. L’equip de Gestió del CO2 ajuda a les empreses a donar resposta als requeriments del Programa d’Acords Voluntaris i a fer estimacions sobre el càlcul de les emissions d’abast 3. En cas que vulgueu més informació al respecte, podeu consultar amb la Maria Rosa Pascual.

Un pas més enllà de la normativa ISO 14064

L’actualització de 2018 de la ISO 14064 demana a les organitzacions que incorporin en els seus càlculs de petjada totes aquelles emissions que siguin més representatives d’una organització, independentment de l’abast en el que es troben.

Fins a la data, i segons l’antiga ISO 14064, les organitzacions que portessin a terme el càlcul de la seva petjada únicament estaven obligades a calcular les emissions de l’abast 1 (emissions directes que tenen lloc o estan controlades per l’organització que informa) i abast 2 (emissions indirectes vinculades al consum d’electricitat adquirida).