L’Acció de Mitigació Nacionalment Apropiada (NAMA) és l’eina creada per a mitigar els efectes del canvi climàtic a països en vies de desenvolupament. Un dels projectes que està desenvolupant Colòmbia és la NAMA RSM, que té com a objectiu analitzar els sistemes de disposició final de residus i les tecnologies amb beneficis socioeconòmics més alts que es podran implementar per a reduir els gasos d’efecte hivernacle.

Anthesis Lavola ofereix l’experiència de l’equip de Canvi Climàtic per al desenvolupament de la NAMA RSM. Durant el plantejament tècnic del projecte s’elaborarà un model d’emissions que permetrà establir una base sobre la qual avaluar les acciones potencials per a la mitigació d’emissions en el tractament i disposició de residus sòlids urbans a Colòmbia.

El model permet avaluar diferents tecnologies i el seu cost-efectivitat per a poder ser implementades

En base a aquest model es valoraran diferents tecnologies com el tractament biològic mecànic (MBT), l’energia amb residus (WTE), el combustible derivat de les escombraries (RDF) i la recol·lecció de gasos d’abocadors. Un cop s’avaluïn les tecnologies, es dissenyaran diferents projeccions d’implementació per evitar la tendència a l’alça de les emissions del sector que mostra l’actual escenari.

A més, s’inclourà una formulació econòmica i l’estructura de finançament que permeti la implementació de les accions a les diferents ciutats del país.

La NAMA RSM compta amb el recolzament del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) i FINDETER. Aquest organismes són els encarregats de gestionar els recursos per estructurar i formular la NAMA RSM davant el Fons Verd del Clima (GCF per les sigles en anglès).