La Corporació MONDRAGON, compromesa amb la transparència i conscient de la importància de donar a conèixer la informació no financera, vol que les seves cooperatives disposin de les eines, coneixements i capacitats per a poder elaborar i publicar de manera òptima els seus Estats d’informació no financera (EINF).

L’EINF ha de tenir informació sobre qüestions mediambientals, socials i relatives al personal, respecte als drets humans, la lluita contra la corrupció i el suborn i la societat. La seva elaboració és obligatòria per a les societats amb més de 500 empleats/des, un actiu superior a 20 milions d’euros i una xifra anual de negocis superior a 40 milions d’euros.

Tallers presencials: materialitat, indicadors i comunicació

Anthesis Lavola compta amb l’àmplia experiència del seu equip de Sostenibilitat Corporativa que ha acompanyat a prop de 15 cooperatives en l’elaboració del seu EINF. Per aquest motiu ha sigut seleccionat pel Grup cooperatiu MONDRAGON per a subministrar aquestes eines, coneixements i capacitats a diferents cooperatives del grup mitjançant tallers presencials i assessorament en línia.

Aquests tallers s’han centrat en diferents aspectes de l’EINF: l’anàlisi de materialitat, la informació qualitativa i quantitativa (indicadors) i el contingut de l’EINF i la comunicació dels seus continguts als grups d’interès.

Les cooperatives que s’han beneficiat d’aquesta capacitació es dediquen a sectors d’activitat tant diversos com la fabricació de components electrodomèstics, béns d’equip, automoció i serveis industrials i d’assessorament.

A més, per a complementar aquestes sessions, les cooperatives han disposat de la possibilitat de rebre assessorament personalitzat per a acompanyar-les durant el procés d’elaboració de l’EINF.

La Corporació MONDRAGON és un dels principals grups empresarials espanyols, amb filials productives i delegacions corporatives en 41 països i ventes en més de 150. MONDRAGON és el segon grup empresarial d’economia social a Espanya i està formada, entre d’altres, per 98 cooperatives, 143 filials i 8 fundacions, distribuïdes en quatre àrees: finances, indústria, distribució i coneixement. A finals de 2018 va facturar 12.313 milions d’euros i comptava amb una plantilla total de 81.837 treballadors.