Les plaques solars estan composades de materials valuosos com diversos metalls o el silici. Per aquest motiu, la correcta gestió d’aquests residus permet aprofitar-los i, a la vegada, fomentar l’economia circular.

L’equip de Residus d’Anthesis Lavola ha assessorat al clúster Solartys en la creació d’una base de dades de les instal·lacions de plaques solars a Catalunya amb l’objectiu de conèixer la quantitat de residus que es poden generar en els propers anys i també de cara al futur.

L’assessorament s’emmarca en la necessitat de preveure la gestió dels residus que generaran aquestes estructures a mig i llarg termini. Sobretot tenint en compte l’actual progressió en la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, la previsió d’augment de la implantació de l’energia solar fotovoltaica fins al 2050 i l’arribada al final de la vida útil d’una gran quantitat de d’aquestes instal·lacions durant els propers anys.

L’assessorament permet crear una plataforma com a eina per gestionar i difondre la informació generada.

En aquesta plataforma s’ha inclòs un mapa de la superfície de plaques solars instal·lades per municipi, s’han identificat els agents d’interès i s’ha localitzat els possibles gestors dels residus.

La realització d’aquest projecte, subvencionat per l’Agència de Residus de Catalunya, permet potenciar el sector de l’energia solar a través de tota la cadena de valor. D’aquesta manera, Solartys, com a clúster d’energia solar, treballa en la línia de la Unió Europea de fomentar l’economia circular.