La pràctica esportiva té molts beneficis per a la salut de les persones i realitzar-la en entorns naturals encara n’aporta més, ja que s’afegeix el contacte amb la natura. Per aquest motiu, molts ajuntaments volen implementar camins esportius als seus municipis que connectin la zona esportiva amb els espais naturals existents al voltant.

La Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments la possibilitat d’elaborar Estudis d’itineraris esportius. Aquesta actuació està present al catàleg de serveis de la Diputació i permet realitzar una diagnosi dels camins i propostes de millora per adaptar-los i que tinguin les millors condicions possibles.

La diagnosi permet proposar millores per adaptar els camins a la pràctica esportiva

Anthesis Lavola porta dos anys realitzant la diagnosi dels itineraris esportius pels ajuntaments a través de la Diputació i forma part de l’Acord Marc per desenvolupar noves feines.

Les diagnosis realitzades des de Ciutat i Territori analitzen diverses característiques de l’itinerari, com l’amplada, el ferm, la connectivitat i els equipaments que pugui haver-hi (fonts, senyalització, etc). A partir d’aquest anàlisi, es proposen diverses millores per tal d’adaptar de forma correcte els camins.

La realització d’aquests plans té com a objectiu fomentar l’activitat física entre la ciutadania dels municipis on es realitzen i aconseguir millorar la seva salut.