El canvi climàtic és la principal amenaça a la que s’està enfrontant l’ésser humà a l’actualitat. Les conseqüències s’estan veient ja i es preveuen que s’accentuïn si no es prenen mesures. Per aquest motiu, les administracions públiques estan desenvolupant polítiques i accions d’adaptació a aquest fenomen per a minimitzar els seus efectes.

A nivell espanyol, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic publica informes amb l’objectiu de fer el seguiment d’aquestes polítiques i acciones, tots ells emmarcats en el Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC). L’últim informe és el Quart informe de seguiment del Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC) 2014-2018.

Un projecte que compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

Anthesis Lavola està realitzant l’anàlisi d’aquest quart informe amb l’objectiu de millorar l’eficiència en la implementació i seguiment de les polítiques i accions d’adaptació al canvi climàtic de les comunitats autònomes.

El projecte compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, dins de la Convocatòria de concessió d’ajudes de la Fundación Biodiversidad per a la realització de projectes en matèria d’adaptació al canvi climàtic de 2018. Té una durada d’un any i dos mesos i pretén proporcionar un marc adequat per a comparar les polítiques i iniciatives de cada comunitat, definir les iniciatives prioritàries duplicades per a millorar la seva eficiència i facilitar l’intercanvi d’experiències entre les Comunitats Autònomes.

A més, ha sigut recolzat per quatre Comunitats Autònomes pioneres en la implementació d’una major coordinació entre regions: Castella – La Manxa, Catalunya, Illes Balears i País Basc.

Aquest és el segon projecte que es realitza juntament amb la Fundación Biodiversidad en aquesta mateixa línia d’actuació, després de l’anàlisi de vulnerabilitat sectorial al canvi climàtic als municipis de Catalunya i les Illes Balears al 2018.

Compta amb el recolzament de quatre Comunitats Autònomes: Castella – La Manxa, Catalunya, Illes Balears i País Basc

Per a la realització d’aquest anàlisi, l’equip de Canvi Climàtic ha identificat els actors clau a cada Comunitat Autònoma, ha recollit les estratègies i programes implementats i les ha classificat segons diferents variables, com el sector, l’organisme responsable, el risc o l’horitzó temporal.

També ha identificat les iniciatives comunes a les diferents comunitats i les que estan més avançades, analitzant les que són més prioritàries per a cada regió tenint en compte la temporalitat. Amb les Comunitats Autònomes es preveu realitzar reunions amb l’objectiu de recollir les experiències que han tingut a l’implementar les seves iniciatives.

Tota aquesta informació serà recollida en diferents documents que resumiran les estratègies plantejades, els recursos utilitzats i les barreres i oportunitats trobades.

Per acabar, es crearà un espai digital que permeti compartir informes i intercanviar comentaris entre diferents actors. A més, s’elaborarà un Pla d’Acció que estableixi les pautes generals per a un implementació més eficient d’iniciatives comunes.

Amb el suport de: