L’Ajuntament de Madrid ha analitzat com es realitza la separació de la fracció orgànica a la ciutat i ha comprovat que més d’un 80% del contenidor de tapa marró conté residus correctes. Aquesta dada ha permès que l’Àrea de Medi Ambient i Mobilitat de l’Ajuntament reconegui que la ciutadania està separant correctament aquesta fracció a les seves cases.

Madrid va implantar la separació de la fracció orgànica al novembre de 2017 i amb el temps s’ha anat ampliant a tota la ciutat. Actualment, 20 dels 21 districtes de la ciutat ja tenen contenidors per reciclar aquesta fracció. Durant tot aquest temps, la implantació ha anat acompanyada d’una campanya ciutadana anomenada “Acierta con la orgánica”.

Una campanya amb un impacte positiu

Aquesta campanya ha sigut desenvolupada des de l’equip de Campanyes d’Anthesis Lavola (actualment implementant la tercera fase), amb el suport de Comunicació per al disseny de tots els materials informatius i divulgatius. Durant tot aquest temps, un equip d’educadors ambientals ha recorregut els districtes de la ciutat informant als sectors clau: residents, porters/conserges, comerciants, comunitat educativa, personal municipal i associacions.

A la primera fase de la campanya es va realitzar un porta a porta domiciliari per a informar als residents i entregar un kit per a facilitar la separació a la llar (cubell airejat de 10 litres, tríptic, imant, infografia resum, guia de reciclatge i revista). En fases posterior aquest material es va entregar a través de les diferents accions de la campanya: estands informatius, xerrades, visites guiades al Parque Tecnológico, activitat educatives i participació en a festes i esdeveniments, entre d’altres.

L’impacte positiu de la campanya es dimensiona a través del nombre de persones ateses i gràcies a l’augment que ha experiment el reciclatge de la fracció orgànica a la ciutat: un 292 %. A més, això ha implicat un descens de la recollida de la fracció resta, que ha disminuït un 10,13 %, cosa que demostra la importància de realitzar una correcta separació de residus per fomenta el reciclatge.