La ciutat de Granollers ha vist com ha augmentat la quantitat de residus de paper i cartró que es dipositen als carrers o s’acumulen als voltants dels contenidors. Per aquest motiu, l’Ajuntament vol incrementar la recollida Porta a Porta comercial per aquesta fracció de residus.

El reforç de la recollida porta a porta compta amb una campanya de sensibilització i d’informació que garanteixi la bona rebuda de la mesura i la correcta implementació per part de les persones comerciants del centre de Granollers.

Una campanya dividida en dues fases

L’equip de Campanyes d’Anthesis Lavola s’ha encarregat d’idear i executar la campanya. Les accions s’han organitzat en dues fases diferents: la primera es va realitzar durant la campanya de Nadal i la segona tindrà lloc properament.

Un equip de dues persones, juntament amb dos agents cívics de l’Ajuntament, va visitar tots els comerços de la zona on s’aplica la nova mesura. Aquestes visites van tenir com a objectiu sensibilitzar a les persones comerciants, coresponsabilitzar-les i implicar-les en la solució proposada per l’Ajuntament.

A més, s’han complementat les visites amb un tríptic informatiu dissenyat per l’equip de Comunicació sobre el nou sistema de recollida. També s’han recollit dades per tal de determinar el volum de residus generats pels comerços, categoritzar-los, fer un seguiment de l’hàbit de reciclatge i identificar els punts crítics.