Un any de l’entrada en vigor de la Llei en matèria d’informació no financera i diversitat

Article de Laia Puig, Responsable de Projectes. Responsabilitat Corporativa.

Un any de l’entrada en vigor de la Llei en matèria d’informació no financera i diversitat: lliçons apreses i recomanacions per afrontar-lo amb garanties

Després d’un any de l’entrada en vigor de la Llei en matèria d’informació no financera i diversitat, les empreses -més de 1.000 a Espanya i més de 8.000 a Europa- ja es preparen per presentar l’Estat d’informació no financera (EINF) de l’exercici 2019.

La publicació i entrada en vigor de la Llei els últims dies del 2018, ha comportat que aquest primer any l’elaboració de l’EINF hagi suposat una dedicació extra d’esforç i recursos amb el temps com a limitant. En aquest context, s’han donat casuístiques diferents atenent els nivells de maduresa i acompliment en matèria no financera de les empreses afectades:

 • Empreses enfocades a l’estricte compliment de la Llei. Són empreses amb poca tradició en reporting no financer, les quals perceben que la publicació de l’EINF a més d’haver suposat un esforç, no s’ha vist que l’exercici realitzat hagi estat útil.
 • Empreses sense trajectòria en l’elaboració d’informes de sostenibilitat però amb sensibilitat pels aspectes de sostenibilitat. Són empreses que han integrat, amb major o menor mesura, la sostenibilitat a la seva gestió però que no ho havien informat mai de manera àmplia. Per elles ha estat un repte per ser la primera vegada però també una oportunitat per disposar d’un document corporatiu útil per a l’empresa.
 • Empreses amb trajectòria en l’elaboració d’informes de sostenibilitat. El procés els ha resultat una mica més àgil, atès que els sistemes i les responsabilitats ja estaven definits, i la majoria tenien coneixement del marc Global Reporting Initiative (GRI). No obstant, ni es reportava tota la informació amb el nivell de detall que exigeix la Llei, ni es feia amb els mateixos terminis ni responsabilitat que aquest any.

Les empreses han començat a percebre que lluny de ser una moda, la publicació d’aquest tipus d’informació i la gestió i l’establiment d’objectius i metes relatives als aspectes socials, ambientals i de governança serà clau en el desenvolupament del seu negoci. De la mateixa manera, el futur immediat afectarà a la informació que els grups d’interès esperaran rebre  de les organitzacions amb les que es relacionen.

2019 ha estat l’any de transició, 2020 serà l’any de la consolidació

L’experiència del primer any ha de servir per afrontar amb èxit l’EINF corresponent a l’exercici fiscal 2019. Cal analitzar el resultat del procés i, sobretot, como millorar-lo per fer-lo més eficient. Algunes de les claus per millorar són:

 • Corregir les deficiències d’informació detectades. Analitzar i revisar críticament l’EINF 2018 per identificar la informació a millorar amb vista a l’EINF 2019 per donar una resposta que mostri de forma fidel la realitat de l’empresa. Sovint s’ha detectat falta d’informació en àmbits rellevants (com per exemple la definició de polítiques, implantació de controls en algunes àrees, determinació i càlcul d’indicadors rellevants, etc.) i ajustar els processos interns.
 • Millorar els sistemes d’informació i els seus controls interns. Assignar una persona que lideri l’EINF amb el suport i implicació de l’Alta Direcció i de les persones clau que hauran de facilitar la informació i dades, les quals se’n han de responsabilitzar durant el procés d’elaboració i de verificació externa. És necessari definir exactament la informació i dades a reportar i crear un metodologia interna per recopilar de manera ordenada i centralitzada la informació i dades. La metodologia ha de ser útil per properes edicions de l’EINF. És especialment important guardar tota la documentació generada per demostrar la traçabilitat i veracitat de la informació i dades i facilitar el procés de verificació externa.
 • Anticipació i planificació. Iniciar el procés d’elaboració de l’EINF el quart trimestre de l’any anterior permet disposar de més marge de temps per la recollida d’informació, l’anàlisi de les dades, la redacció de l’informe, les revisions i la verificació externa. És clau definir, i també complir, un cronograma de treball amb els terminis establerts per a cada una de les fases i tasques.
 • Integració de la sostenibilitat en la gestió. Les empreses han de veure l’EINF com un mitjà (una eina) i no una finalitat, ja que el que no es mesura no es pot gestionar i el que no es gestiona no es pot canviar. La Llei és una palanca de canvi per promoure una actitud de millora i l’adopció de bones pràctiques a nivell ambiental, social, econòmic i ètic, les quals contribueixin alhora als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Les empreses han de definir el seu full de ruta en sostenibilitat.

Obligatorietat per les empreses de més de 250 persones el 2022

El 2022 la Llei també aplicarà a les empreses amb més de 250 persones en plantilla, un actiu consolidat superior a 20 milions d’euros i un import net de la xifra de negoci consolidada superior a 40 milions d’euros.

Per a la major part d’aquestes empreses, sobretot per aquelles que no han elaborat mai un informe de sostenibilitat, l’EINF suposarà un repte important que requereix d’un procés d’adaptació i és recomanable que es preparin amb antelació. Tenint en compte que el 2022 hauran de publicar l’EINF corresponent a l’exercici fiscal 2021, algunes de les tasques prèvies a realitzar com a molt tard a l’any 2021 són:

 • Identificació dels temes rellevants (materials) per a la sostenibilitat de l’empresa
 • Identificació de les persones clau relacionades amb les temàtiques a reportar i elecció d’un responsable intern
 • Definició dels sistemes de recopilació d’informació i dades
 • Integració en la gestió dels aspectes de sostenibilitat

Algunes empreses ja han començat a preparar els seus informes de manera voluntària per tal d’arribar preparades al repte del 2022.

Com et pot ajudar Anthesis Lavola?

Anthesis Lavola té més de 35 anys d’experiència en l’oferta de serveis per a la sostenibilitat. Des de fa quasi 20 anys assessora a diferents organitzacions, públiques i privades, i de sectors d’activitat molt diversos en l’elaboració dels seus informes de sostenibilitat. En aquesta trajectòria ha participat en l’elaboració d’aproximadament 200  informes de sostenibilitat. Durant el 2019 ha participat en l’elaboració de més de 10 Estats d’informació no financera.

L’acompanyament és transversal i continuat per garantir l’excel·lència comunicativa i els nivells tècnics de qualitat necessaris per superar satisfactòriament una auditoria de verificació externa: des de la recopilació, tractament i anàlisi d’informació i dades i redacció dels continguts, amb una metodologia pròpia i contrastada alineada amb els principals estàndards de referència en la matèria (Global Reporting Initiative, Llei 11/2018, Pacte Mundial i Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides), fins a al disseny i producció dels informes. Disposem d’un equip creatiu propi format per especialistes en disseny gràfic i publicitat amb una àmplia experiència en comunicació de la sostenibilitat que aporta el seu valor afegit als treballs de consultoria, i que permet que les publicacions siguin analitzades des d’un punt de vista comunicatiu. A més del disseny i maquetació dels informes de sostenibilitat, ideem elements comunicatius relacionats buscant el format que ofereixi el màxim impacte comunicatiu, com per exemple: resums infogràfics, informes web, microcàpsules audiovisuals, pòsters resum, marxandatge personalitzat i sostenible, etc.

També dissenyem el full de ruta per a la implementació de models més sostenibles que integrin els aspectes ambientals, socials i de governança en les estratègies corporatives, tot  detectant les variables claus i definint els indicadors per a la seva monitorització. Comptem amb un equip pluridisciplinari format per personal expert i amb trajectòria en els àmbits del canvi climàtic, la mobilitat, els residus, l’energia, la comunicació, entre d’altres.

A Anthesis Lavola el nostre propòsit corporatiu és convertir‒nos en l’activador de la sostenibilitat. El nostre enfocament vol transformar les ambicions de la sostenibilitat organitzacional, fent-les més simples, integrades i comercials i, en última instància, capacitant als nostres clients per aconseguir un món més productiu i resilient.

Si tens interès, posa’t en contacte amb nosaltres per veure quina és la millor solució per a la teva empresa.

COMPARTEIX-HO