Climate Neutral Now és una iniciativa llançada el 2015 per la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre canvi climàtic per aconseguir que tot el món prengui mesures relacionades amb el clima. Lavola grup Anthesis, compromesa amb aquest objectiu, ha signat la seva adhesió.

Aquesta iniciativa convida a les empreses, organitzacions, governs i ciutadans a assolir la neutralitat climàtica mitjançant l’adquisició de crèdits de carboni en quantitat igual a les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) que hagin generat durant un període de temps concret. D’aquesta manera el balanç d’emissions versus absorcions s’equilibra i, per tant, s’evita que segueix augmentant la concentració de GEH a la nostra atmosfera.

Per aconseguir aquest objectiu els signants de la iniciativa poden dur a terme tres accions: mesurar les seves emissions de GEH, reduir-les al màxim, i compensar les que no poden evitar a partir de reduccions d’emissions certificades per l’ONU.

Càlcul de la petjada de carboni d’aquest any

En el document signat per Lavola grup Anthesis, es mostra el compromís de lluitar contra el canvi climàtic, portant a terme les accions que siguin necessàries perquè sigui així. Un cop finalitzi l’any, l’equip de Gestió de CO2 calcularà la petjada de carboni i lliurarà l’apèndix del document d’adhesió on es detalla l’empremta, quines categories s’inclouen, els objectius de reducció d’emissions i les quantitats compensades amb la certificació de l’ONU, entre d’altres qüestions.

Climate Neutral Now ajuda a implementar l’Acord de París, i dóna suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible mitjançant el foment d’inversions financeres en projectes respectuosos amb el clima que contribueixen a canviar i millorar la vida de les comunitats.