Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha incorporat una Ecocalculadora al cercador d’horaris de la seva web, així com a la seva aplicació per a mòbils. Aquesta eina permet conèixer ràpidament l’impacte mediambiental dels desplaçaments i veure la comparativa entre fer-ho amb el servei d’FGC o en vehicle privat.

L’Ecocalculadora permet calcular les emissions de CO2 que es generen en funció de l’itinerari que vol realitzar cada usuari. A més, també mostra la contribució en la millora de la qualitat de l’aire, l’optimització del consum d’energia, l’estalvi econòmic generat, la reducció de la congestió viària i la disminució de la sinistralitat quan es compara amb el mateix trajecte en vehicle privat.

Per fer l’Ecocalculadora s’han definit els indicadors, s’ha fet l’assistència tècnica i s’han realitzat els càlculs

L’equip d’Economia Circular de Lavola ha estat l’encarregat de fer la proposta de l’Ecocalculadora. Entre les tasques que s’han realitzat hi ha la definició dels indicadors a valorar, l’assistència tècnica en l’elaboració i els càlculs necessaris per al correcte funcionament de l’eina. A més, des de Comunicació s’ha dut a terme el disseny de l’Ecocalculadora per tal de fer el contingut que mostra més visual i entenedor.

La inclusió d’aquesta eina segueix la línia de FGC per ser capdavantera en l’acció empresarial responsable i sostenible, a la vegada que ho compatibilitza amb l’eficiència en la gestió i la qualitat del servei ofert.

Precisament, en aquesta línia, l’ecocalculadora s’ha vist reconeguda com a bona pràctica de responsabilitat social i sostenibilitat en el marc de la 10a Setmana de Responsabilitat Social a Catalunya,  i ha rebut un premi pel seu compromís amb el medi ambient i per estar alineada amb l’Agenda 2030 i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), concretament amb l’objectiu 9 centrat en indústria, innovació i infraestructures; el 13 centrat en l’acció pel clima; i el 17 sobre les aliances per aconseguir els objectius.