EduCaixa és la plataforma educativa de la “La Caixa”, on s’emmarquen les diferents propostes que realitza l’entitat. L’oferta existent busca ajudar al desenvolupament competencial de l’alumnat, la capacitació de l’equip docent i la generació i transferència d’evidències per a avançar cap a una revolució educativa.

Aquest curs, EduCaixa llança un nou portal web i una nova estructura on s’emmarquen els diferents programes educatius: Joves Emprenedors, BigData, Emociona, Curiosity, Comunica, Be Critical i Steam x Change. Tots ells estan dissenyats per a aconseguir un aprenentatge més enriquidor, significatiu i integrador, facilitant els recursos a l’alumnat, professorat i equips directius dels centres amb els quals es treballa.

Durant els darrers cursos, Lavola ha gestionat l’oficina tècnica de Joves Emprenedors, BigData i dels antics kits, ara transformats en 3 nous programes educatius (Comunica, Curiosity i Emociona). Des d’aquest curs, també es porten els nous programes Be Critical i Steam X change i se segueix gestionant Joves Emprenedors a Portugal i el Planeta Mòbil.

Servei integral a l’oficina tècnica

Per aquest motiu, l’equip educatiu porta des del present curs tota l’oficina tècnica de programes EduCaixa. Les tasques a realitzar són molt diverses: des de divulgar els programes i aconseguir la participació dels centres educatius, fins a mesurar i analitzar la participació i els resultats obtinguts al llarg del curs.

Durant el transcurs del curs es dona suport als docents, tan a nivell tècnic com pedagògic, i s’ajuda a dinamitzar les comunitats participants i potenciar els reptes específics de cada programa.

Els quasi 40 anys d’experiència de l’empresa al camp de l’educació permeten oferir un servei integral al client, basat en l’aprenentatge i coneixement adquirit durant tot aquest temps en els diferents projectes on s’ha participat.