Roche desenvolupa un model per a crear valor afegit als seus grups d’interès

La companyia farmacèutica Roche vol crear valor a llar terme per a tots els seus grups d’interès a través del seu potent model de creació de valor sostenible. La premissa d’aquest model és crear valor aportant més moment que marquen la diferència, mitjançant solucions diagnòstiques, tractaments i dispositius mèdics, promovent l’accés per a què es beneficiïn tantes persones com sigui possible.

Roche és una empresa pionera a l’àrea de la salut. Posseeix productes i serveis innovadors per a la detecció primerenca, prevenció, diagnòstic i tractament de malalties, a la vegada que treballen en diferents fronts per a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones.

Durant el primer semestre de 2019, des de Lavola Colòmbia es va tenir l’oportunitat d’acompanyar a Roche en la construcció del seu informe integrat per a les operacions a Colòmbia, corresponent al període 2018.

Redacció de l’informe integrat

L’equip de Sostenibilitat Corporativa va donar suport a la generació de contingut per a l’informe, treballant juntament amb l’àrea de Responsabilitat Corporativa i els Champions de Sostenibilitat dels diferents departaments de l’organització.

Aquest tipus d’informes es construeixen amb informació provinent de diferents departaments de les organitzacions, cosa que suposa un repte a l’hora de redactar ja que es necessita homogeneïtzar i conciliar tot el contingut. En el cas de l’Informe per a Roche Colòmbia, es va usar una metodologia estandarditzada de recopilació d’informació quantitativa i qualitativa que va permetre equilibrar el contingut d’acord amb una estructura prèviament definida.

De la mateixa manera, es va realitzar un exercici d’enfortiment de la seva estratègia de sostenibilitat mitjançant el desenvolupament d’un anàlisi de materialitat. Per a fer-lo, es van tenir en compte diferents fons d’informació estratègiques de la companyia, dels seus grups d’interès i del sector farmacèutic per a definir quins són els aspecte d’importància en la gestió de l’organització.

Finalment, en un esforç de cocreació amb l’equip de Comunicacions, es va dissenyar una peça comunicativa amb llenguatge infogràfic que Roche Colòmbia va usar per a difondre els resultats de la seva gestió de l’any 2018 entre els seus grups d’interès.

COMPARTEIX-HO