La Junta de Castella i Lleó vol realitzar un diagnòstic de la situació actual dels residus tèxtils a la Comunitat Autònoma, per a tenir més informació sobre aquesta tipologia de residu i disposar d’una visió global d’aquest àmbit. L’objectiu és millorar la recollida selectiva dels residus tèxtils que es generen a la regió.

Amb el document final, la Junta podrà treballar amb les administracions competents en aquest àmbit per a que puguin prendre decisions al respecte i realitzar les accions necessàries per a la recollida selectiva dels residus tèxtils. A més, la Junta busca donar la màxima difusió possible dels resultats a tots els actor implicats.

Elaboració del diagnòstic

Lavola, gràcies a la dilatada experiència en el sector dels Residus, elaborarà el diagnòstic de la situació actual. Una de les principals tasques que portarà a terme serà la cerca d’altres models de gestió d’aquest tipus de residus ja implantats en altres comunitat autònomes i amb resultats positius.

Aprofitant el coneixement i les competències de l’equip, definirà les diferents alternatives de gestió, incloent les condicions per al foment d’una economia social, per tal de facilitar als municipis la seva posada en marxa.

Finalment, i amb l’objectiu de difondre els resultats del diagnòstic, des de Disseny i Comunicació es prepararà un tríptic i un document amb la informació més rellevant dels resultats obtinguts. Aquest material anirà dirigit tan a les administracions de la Comunitat Autònoma com a la ciutadania en general.