El Programa d’Acords Voluntaris i el “Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción” són dos programes impulsats per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri per la Transició Ecològica de l’Estat Espanyol per a reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

Els dos programes ofereixen eines, suport i reconeixement a les organitzacions que estableixen voluntàriament un compromís per reduir les seves emissions de gasos. A més, posen a la seva disposició una calculadora específica per calcular les emissions, de manera que puguin fer l’inventari i definir un pla de reducció d’emissions.

Lavola, a través de Gestió del CO2, ha validat un any més el formulari d’Actuació d’Acords Voluntaris i ha realitzat l’inventari per a la Secció A del “Registro de huella, compensación y proyectos de absorción”, demostrant així el seu compromís contra el canvi climàtic.

Reduint emissions des de 2010

Des de l’adhesió al programa d’Acords Voluntaris, al 2010, s’ha aconseguit disminuir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle un 40%, passant de 154,81 tones de CO2 equivalent a 93,65 tones de CO2 equivalent al 2018. I des de l’adhesió a la Secció A del “Registro huella de carbono”, al 2015, s’han reduït les emissions un 16,76 %.

Per seguir en aquesta línia, s’ha plantejat una nova mesura a realitzar durant l’any 2019 per tal de seguir reduint les emissions que es generen: la renovació del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de l’Ecoedifici. També s’ha definit un objectiu de reducció del 19 % pel període 2016-2019.

Es preveu assolir l’objectiu gràcies a l’execució del projecte Chess-setup 3.0. a l’Ecoedifici. Aquest projecte permetrà reduir el consum de gas natural a partir de la instal·lació d’una bomba de clima que s’anirà alimentat amb l’energia produïda amb les plaques fotovoltaiques d’autoconsum que ja estan instal·lades. A més, es preveu substituir l’enllumenat convencional de l’oficina de Barcelona amb tecnologies més eficients com el LED.