Serveis de consultoria i assistència en l’eficiència energètica en l’enllumenat públic

La Central de Compres del Món Local és una iniciativa del Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) que facilita la contractació de serveis en condicions econòmiques molt avantatjoses, mitjançant un procediment simple i àgil i amb total observança a la Llei de contractes del sector públic.

    

Lavola, degut a la seva àmplia experiència i solvència tècnica i pel fet d’haver presentat una de les propostes més avantatjoses econòmicament, ha estat acreditada per a la prestació de serveis d’assistència tècnica en l’enllumenat públic per la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis.

Vull saber més dels serveis d’Energia de Lavola!

Qualsevol entitat local adscrita a l’ACM pot beneficiar-se d’aquest servei i de la simplificació dels tràmits administratius de la contractació.

Abast dels serveis 

L’objecte material és la realització del servei de consultoria i assistència en l’eficiència energètica de l’esmentat enllumenat públic 

Llista complerta de serveis per l’enllumenat públic: 

Avantprojectes d’enllumenat públic  Projectes bàsics d’enllumenat públic 
Projectes executius d’enllumenat públic  Direccions d’obra i certificacions d’enllumenat públic 
Informes energètics en l’enllumenat públic  Auditories energètiques en l’enllumenat públic 
Avaluacions legals de l’enllumenat públic  Projectes de legalitzacions d’enllumenat públic 
Plans directors d’enllumenat  Plans d’actuació i planificació de l’enllumenat públic 
Redacció de plecs prescripcions tècniques d’enllumenat públic  Redacció de plecs prescripcions tècniques d’enllumenat públic vinculats a l’eficiència energètica 
Assistència tècnica en plecs de prescripcions tècniques per instal·lar fanals fotovoltaics per enllumenat (leds i bateries)  Assistència tècnica per a l’adaptació a la normativa de protecció de l’enllumenat exterior a la contaminació del medi nocturn 
Assistència tècnica valoració d’implantació d’empreses de serveis energètics a l’enllumenat públic  Assistència tècnica en ajuts i finançament de les inversions en l’enllumenat públic 
Assistència tècnica valoració d’implantació de contractes EPC (Energy Efficiency with Performance Guarantees  Assistència en gestió energètica de l’enllumenat públic. Compra d’energia elèctrica, seguiment de les factures elèctriques, gestió baixes i altres de subministres, ajustaments de potencia contractada. Coaching energètic en l’enllumenat públic 

Qui pot sol·licitar els serveis? 

 Els més de 1.000 associats a l’Associació Catalana de Municipis, que son la major part de: 

  • Municipis catalans 
  • Consells comarcals 
  • Diputacions 
  • Consorcis i altres ens de titularitat majoritària pública 

Com contractar el servei?

D’acord amb la clàusula 40 del PCAP les entitats destinatàries, amb caràcter obligatori, realitzaran petició d’oferta a les empreses seleccionades preferentment per via telemàtica (poseu-vos en contacte directament amb Esteve Maneja, de la solució d’Energia de Lavola, per correu electrònic –emaneja@lavola.com o al telèfon 667 484 428 per a sol·licitar la nostra millor oferta).  

El termini mínim de presentació d’ofertes serà de sis dies hàbils i el màxim de deu dies hàbils, a determinar per part de l’ens local. 

Trobareu tota la informació a la web de la Central de Compres del Món Local en aquest enllaç o podeu. 

Documentació 

Trobeu a continuació els enllaços a tota la documentació necessària per a la contractació del servei: 

 

Som el soci energètic ideal de les entitats locals 

A Lavola portem més de 15 anys oferint serveis de consultoria energètica a les organitzacions. Des d’estudis d’estalvi i eficiència energètica a projectes claus en mà d’energies renovables, passant per l’assessorament en la contractació d’energia, la implantació de sistemes de gestió energètica i la certificació d’edificis ecoeficients.

  • Hem assessorat a més de 150 municipis en les seves accions i estratègies d’eficiència energètica i energies renovables
  • Hem realitzat gairebé 4.000 auditories energètiques, més del 60% en el sector terciari (edificis de l’administració, equipaments culturals i esportius, centres educatius, etc…).
  • Som membres del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya.
  • A més, som experts en estratègies de mitigació del canvi climàtic a nivell local.

Vull saber més dels serveis d’Energia de Lavola!

COACHING ENERGÈTIC  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÀICA  NZEB: Edificis de consum energètic proper a zero 
COMPARTEIX-HO