L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona ha publicat el programa d’ajuts per a la realització de plans de desplaçaments d’empresa (PDE) adreçat a persones físiques, empreses i societats mercantils de l’àmbit de l’ATM de l’àrea de Barcelona.

Tot seguit us detallem les principals característiques d’aquesta subvenció i ens podeu contactar per a que us ajudem tant en la seva sol·licitud com en la redacció del PDE en cas de resultar-ne beneficiaris.

Més avall, trobareu també informació sobre Programa d’Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible (MOVES) que abasta tot Catalunya i també contempla ajuts per a la implementació d’accions concretes per al foment de la mobilitat sostenible.

Resolució d’1 d’abril de 2019, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a l’elaboració dels plans de desplaçaments d’empresa.

Dins de la seva estratègia d’impuls d’una estratègia de mobilitat a les organitzacions, l’ATM ha establert un programa d’ajuts per a la realització de plans de desplaçaments d’empresa (PDE) adreçat a empreses i centres generadors de mobilitat.

A qui va dirigida?

Persones físiques, empreses i societats mercantils de l’àmbit de l’ATM de l’àrea de Barcelona (província de Barcelona), que compleixin amb algun dels següents requeriments:

 • Edificis, centres de treball i complexos on treballin més de 50 persones.
 • Establiments comercials amb superfície de venda superior a 2.500 m2.
 • Edificis per a oficines amb un sostre de més de 5.000 m2.
 • Instal·lacions esportives/lúdiques/culturals, amb un aforament superior a 1.000 persones.
 • Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 100 llits.
 • Centres educatius amb una capacitat superior a 500 alumnes.
 • Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia superior a 2.500

Actuacions subvencionables:

Característiques de l’ajut:

 • Per a les empreses amb més de 250 treballadors/treballadores, el 50% del cost de la realització del PDE, amb un màxim de 5.000 €
 • Per a les empreses amb 250 treballadors/treballadores o inferior, el 65% del cost de la realització del PDE, amb un màxim de 5.000 €
 • En aquells municipis inclosos dins de la Zona de Protecció Especial pel que fa a la qualitat de l’aire, l’ajuda podrà incrementar-se fins a un 15%., amb un màxim de 5.750€

Enllaç als documents oficials de la convocatòria:

Vols més informació?

Contacta amb Xavier Codina (xcodina@lavola.com) expert en Mobilitat Sostenible a Lavola

 

Programa d’Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible (MOVES)

Complementàriament el Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret en el que es regula la concessió d’ajudes del Programa d’Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible (MOVES). Aquests ajuts estan regulats per l’IDAE i a Catalunya l’Institut Català d’Energia, n’és l’òrgan gestor, essent les accions subvencionables els següents:

 • actuacions que facilitin l’accés a peu o en bicicleta,
 • actuacions de foment de la utilització del transport públic,
 • disposició de línies específiques de transport públic o busos llançadora o plataformes i sistemes de vehicles compartits.
 • També es podrà subvencionar el cost de redacció del Pla de Desplaçament d’Empresa si va acompanyat de la implantació d’una o diverses actuacions

Vols més informació?

Contacta amb Xavier Codina (xcodina@lavola.com) expert en Mobilitat Sostenible a Lavola