La recollida en origen de la matèria orgànica és la proposta més destacada del nou Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca, aprovat al mes de maig. La creació d’aquest pla respon a la necessitat d’una planificació que faci possible i fomenti la prevenció en la generació de residus, la reutilització, el reciclatge i l’aprofitament energètic.

La recollida de la fracció orgànica suposa un repte per Mallorca, ja que implica la seva implantació a tota l’illa en un procés de dos anys. Durant aquest període també es realitzaran noves infraestructures de compostatge per poder assumir-la de manera adequada, que es volen construir a prop dels municipis.

L’altra gran novetat del nou pla director és la unificació dels actuals dos plans de residus no perillosos: el de residus sòlids urbans i el de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús.

Suport a l’administració insular

Per la realització d’aquest pla, el Consell Insular de Mallorca ha comptat amb el suport de l’equip de Residus i Ciutat i TerritoriEntre les diferents tasques que s’han dut a terme hi ha hagut l’elaboració d’estudis i les diagnosis necessàries per fer el pla, l’assessorament al personal de l’administració, la redacció del propi pla i la documentació complementària i també l’avaluació d’impacte ambiental.

L’execució d’aquestes feines han comptat amb el coneixement, les eines, plantilles de documents i processos automatitzats que té l’equip de treball, fruit de l’experiència obtinguda en projectes similars anteriors.

El Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca començarà a aplicar-se aquest any i s’allargarà fins al 2030, després d’haver-se iniciat amb un pla participatiu que va tenir lloc durant el 2016.