SEAT Componentes impulsa una mobilitat més sostenible per als seus treballadors

SEAT Componentes compta, des de principis de 2019, amb un Pla de Desplaçaments d’Empresa (PDE) per a la seu del Prat de Llobregat. L’elaboració d’aquest pla permet a l’empresa definir l’estratègia per a optimitzar la mobilitat vinculada al centre de treball.

El PDE de SEAT Componentes té un horitzó de 6 anys, durant els quals ha de permetre afavorir una mobilitat més sostenible i segura, amb un ús més racional del vehicle privat motoritzat. A més, també ha d’ajudar a reduir l’impacte ambiental a través de la disminució de les emissions de contaminants locals i de gasos d’efecte hivernacle.

La realització del pla a la seu del Prat de Llobregat, amb més de 1.000 treballadors, està vinculada al fet que les empreses amb més de 500 treballadors estan obligades a tenir el seu PDE. Aquesta obligació ve marcada per la Llei catalana de la mobilitat i pel Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire.

Pautes de desplaçament i xarxes de transport

L’equip de Ciutat i Territori ha hagut de conèixer les pautes de desplaçament dels treballadors a les seves instal·lacions i l’estat actual de les diferents xarxes de transport que serveixen aquest centre de treball.

Per disposar d’aquesta informació ha realitzat diverses tasques, entre les que hi ha el treball de camp per observar les condicions de mobilitat al voltant de la seu del Prat, una enquesta als treballadors i l’anàlisi dels sistemes de transport que hi ha dins de la pròpia empresa. Els resultats obtinguts han servit de base per a redactar les diferents pautes de treball incloses al PDE, de forma que es puguin treballar durant el temps de vigència del pla.

L’experiència de l’equip en l’elaboració d’aquest tipus de documents permet que la realització del PDE de Seat Componentes s’adapti als reptes i necessitats que demana la societat actual. Uns reptes i necessitats dirigits a aconseguir una mobilitat més sostenible i amb un menor impacte sobre l’entorn.

COMPARTEIX-HO