Present i futur de l’avaluació ambiental urbanística

 

Article de Nacho Guilera, Responsable de Ciutat i Territori.

Ens aproximem en pocs mesos a un procés electoral que portarà la continuïtat o la renovació dels equips de govern municipal. Creiem, per tant, que és un bon moment per tal de poder fer un balanç dels processos d’avaluació ambiental de planejament urbanístic d’aquests últims anys. Entenem, a més, que el moment actual, amb possibilitat de nous marcs legals en matèria de planificació urbanística i territorial o d’avaluació ambiental, i amb l’aparició de la Nova Agenda Urbana, esdevé una oportunitat per consolidar i donar impuls al procés d’avaluació ambiental urbanística.  

Des de Lavola hem participat recentment, o estem participant, en els processos d’avaluació ambiental del planejament general de diversos municipis catalans com poden ser Figueres, Vic, Banyoles, Blanes, Manlleu o Deltebre, entre d’altres, o de fora de Catalunya, com és el cas de Calvià (Mallorca). A banda, hem participat en aquests darrers anys en gairebé un centenar de processos d’avaluació ambiental de planejament derivat.  

Basant-nos en la nostra pròpia experiència, volem destacar aquells elements positius que, al nostre parer, s’han anat consolidant en els últims anys, però sense poder dir que s’hagin arribat a generalitzar i sobre els que per tant cal seguir treballant:  

 • Consolidació de l’avaluació ambiental com un procés actiu en la presa de decisions a nivell urbanístic, passant d’un paper merament avaluador a un paper integral i integrat en el procés de redacció dels plans. 
 • Relacionat amb aquest tema, cal destacar la cada cop major consciència per part dels equips redactors (tant a nivell d’Ajuntaments, com a nivell d’equips d’arquitectes i urbanistes) del fet que la millora ambiental no és només un tràmit, si no una necessitat.  
 • Posada en valor dels espais naturals com a elements centrals en l’ordenació dels municipis i millora dels sistemes i procediments de regulació i potenciació del sòl no urbanitzable.  
 • Adequació de les estratègies de creixement urbà a les necessitats reals de la població i als criteris de compleció de les trames urbanes existents. 
 • Integració de la participació ciutadana en el procés de redacció del planejament 

 

D’altra banda, després d’aquesta època de consolidació del procés d’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, creiem que cal passar a una fase de creixement amb la integració d’altres elements que esdevenen claus per a la millora local i global del nostre entorn, tals com:  

 • Integració de l’impacte sobre la salut de la ciutadania com a element central dels processos d’avaluació ambiental. En aquest sentit, cal destacar la tasca que ha realitzat l’Ajuntament de Vic per incorporar aquest element en el procés de redacció del nou POUM.  
 • Potenciació de les solucions basades en la natura per donar resposta als reptes ambientals presents i futurs.  
 • Aprofundiment en el paper de les ciutats i espais urbans com a elements actius en la mitigació i adaptació als riscos derivats del canvi climàtic.  
 • Aposta per uns desenvolupaments urbans que s’apropin al consum energètic gairebé nul.  
 • Rellevància de l’espai públic en el benestar físic, mental i social de la ciutadania, integrant conceptes com la perspectiva de gènere o intergeneracional en la planificació urbana.  
 • Impuls a les components productives i funcionals dels sòls no urbanitzables, com a elements de dinamització territorial i ambiental dels municipis.  
 • Agilització de la tramitació del planejament i aprofundiment en la implicació de la ciutadania en els processos de redacció dels instruments urbanístics.  

Per tant, creiem en una avaluació ambiental que vagi més enllà i que analitzi l’impacte dels desenvolupaments previstos sobre el territori, però també sobre la ciutadania des de la seva concepció més àmplia i tenint en compte tots els perfils de població. Per a aquesta tasca, resulta imprescindible comptar amb un equip expert i pluridisciplinari que pugui donar resposta a aquests nous reptes.  

L’equip d’avaluació ambiental (amb una àmplia experiència adquirida des dels inicis del desenvolupament dels processos d’avaluació ambiental) està preparat per aquests nous reptes, sumant a més l’experiència dels equips d’altres solucions, com són els d’Energia, Canvi Climàtic, Residus, Economia Circular i  Comunicació, entre d’altres. Seguirem apostant per la innovació en els serveis d’assessorament ambiental al planejament com un dels eixos principals en el servei d’assessorament integral que prestem, els quals inclouen els serveis de mobilitat sostenible, la participació ciutadana o l’anàlisi social.  

S’obre, per tant, una època en la que creiem que l’avaluació ambiental esdevindrà un element encara més rellevant en el procediment de redacció del planejament, per tal d’aconseguir unes ciutats i pobles més sostenibles, però també més saludables.  

COMPARTEIX-HO