El nou hotel de PortAventura World, Colorado Creek, serà el primer que compensarà les seves emissions de gasos que provoquen el canvi climàtic. Aquest hotel, el sisè del ressort, obrirà el proper juny sent un establiment neutre en carboni gràcies al servei de Lavola Clean CO2.

La compensació de les emissions de l’hotel Colorado Creek forma part del pla estratègic de sostenibilitat de PortAventura World, implicant-se directament amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 13, Acció pel Clima. A més de compensar les seves emissions, PortAventura ha aplicat altres mesures per a reduir l’impacte ambiental d’aquest nou hotel. Així, entre altres actuacions que s’han realitzat trobem que tota l’electricitat del ressort prové de fonts d’energia renovables.

L’hotel Colorado Creek ajuda a subministrar aigua potable a Malawi amb la compensació de les emissions que genera 

Clean CO2 és una eina de Lavola a través de la qual es calculen les emissions de carboni de qualsevol empresa, servei, activitat o producte i se’n compensen les emissions associades. Amb la certificació Clean CO2 que s’obté, PortAventura World compensarà les emissions amb la compra de crèdits de carboni VER (Verified Emission Reductions) en projectes per a la millora del medi ambient i l’entorn social.

En el cas de l’hotel Colorado Creek, PortAventura World contribuirà amb el projecte Malawi Borehole Project, a través del qual s’estan rehabilitant pous en comunitats locals de Malawi. L’objectiu és subministrar aigua potable a 450.000 persones ja que pràcticament la meitat de la població rural viu sense accés a la mateixa i ara asseguren el seu sanejament només bullint l’aigua.

El desenvolupament d’aquest projecte aporta una reducció de 10.000 tones de CO2 cada any a l’evitar la crema de fusta per al sanejament de l’aigua, redueix malalties al disminuir la quantitat de contaminants a l’interior dels habitatges i l’anul·lació de contaminants i bacteris potencialment letals de l’aigua contaminada, i proporciona llocs de treball, entre altres.

L’objectiu final de PortAventura World és que la resta d’establiments del ressort també siguin neutres en carboni en un futur, disminuint la seva petjada de carboni i mostrant el seu compromís per avançar cap a un mon millor i, particularment, en la lluita contra el canvi climàtic.