El Consell Insular de Menorca ha iniciat el procés per elaborar l’Agenda Urbana de Menorca. Amb aquest pas, Menorca reafirma el seu compromís amb el desenvolupament urbà sostenible, inclòs a l’Objectiu 11 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, i vol donar resposta als acords internacionals resultants del Pacte d’Amsterdam i la Declaració de Quito.

Com a primer pas del procés, el Consell Insular de Menorca vol disposar d’un primer diagnòstic en relació amb els objectius socials, ambientals i econòmics que estableix l’Agenda Urbana Espanyola (AUE), i d’un primer full de ruta per a impulsar l’Agenda Urbana a l’illa, amb la participació de la resta d’actors implicats, tan públics com privats.

El coneixement de la realitat de Menorca i del que estableixen les agendes urbanes vigents permetran desenvolupar una diagnosi de partida rellevant com a inici del procés.

Lavola, gràcies a l’experiència de l’equip de Ciutat i territori en els treballs realitzats en el Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera de Menorca, durà a terme el diagnòstic inicial de la situació de l’illa en relació amb els objectius i les línies d’actuació que estableix la AUE.

La feina feta prèviament per l’equip de Ciutat i territori ha permès tenir un coneixement profund de la realitat de l’illa en termes de sostenibilitat que, unit al que estableixen les agendes urbanes internacional, europea i espanyola, permetran realitzar aquest treball inicial, juntament amb la participació dels responsables polítics i tècnics del Consell Insular de Menorca.

En aquests primers treballs també s’apuntaran les línies d’actuació prioritàries per al Consell Insular per a l’impuls d’un futur Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de Menorca.