El riu Congost compta des del passat mes de març amb el seu Pla de Gestió Xarxa Natura 2000. El Pla, presentat el Dia Mundial de l’Aigua pel Consorci Besòs Tordera, és un full de ruta a seguir amb l’objectiu de millorar, preservar i potenciar la conservació d’aquest espai inclòs a la Xarxa Natura 2000 des de l’any 2006.

El document pretén concretar l’Instrument de gestió dels espais Xarxa Natura 2000 de Catalunya a l’espai del riu Congost, identificant com a elements claus a les espècies, els hàbitats fluvials i alzinars i carrascars. Els objectius que fixa per a aquest espai són la preservació de les espècies autòctones, l’erradicació de les exòtiques i invasores, la restauració de l’hàbitat, la millora de la connectivitat ecològica, la potenciació i millora d’espais oberts i l’aposta per fer conèixer els seus valors a la ciutadania.

Directrius per a tots els municipis

A més, l’equip de Ciutat i Territori, que ha donat suport en la realització d’aquest pla de gestió, ha inclòs la definició de directrius de gestió de les àrees adjacents per on discorre aquest espai. D’aquesta manera, s’ha donat més èmfasi a les zones d’interès i els punts crítics on cal fer intervencions.

El tram del riu Congost inclòs a la Xarxa Natura 2000 inclou 11 municipis del Vallès Oriental, entre els quals hi ha Granollers, la Garriga i Mollet del Vallès, ocupant 30 kilòmetres de longitud i una superfície superior a les 350 hectàrees.