L’educació per al desenvolupament sostenible, més enllà de l’ODS 4

L’educació és una de les eines de gestió més importants que té la societat, tan a nivell ambiental, com a nivell social. Per aquest motiu s’ha de considerar com un dels pilars en la consecució de l’Agenda 2030, el pla d’acció de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) per al desenvolupament sostenible.

L’Agenda 2030 està formada pels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS), que són un conjunt de propòsits que van subscriure els líders mundials l’any 2015. Aquests objectius estan constituïts per unes metes a complir durant 15 anys, fins al 2030.

En total n’hi ha 17, que toquen temes diversos i que, per aconseguir que es compleixin, es necessita la participació de tots els agents de la societat: governs, sector privat, societat civil i ciutadania.

L’educació en els diferents ODS

L’educació hi té un paper important perquè l’ODS número 4 està dedicat per complet a aquest tema. Això implica que s’ha plantejat l’educació de qualitat com un objectiu a assolir a nivell global i té un conjunt de metes que s’han d’anar complint. De fet, en els últims anys s’han publicat diversos documents per part de l’UNESCO on es mostra la importància de l’educació:

 • la Declaració d’Incheon Educació 2030, redactada l’any 2015, és una eina de referència que recull les prioritats globals sobre educació per als pròxims 15 anys.

 • Repensar l’educació, redactat l’any 2015, on es replanteja el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge.

Però l’ODS 4 no és l’únic que té en compte aquest àmbit, ja que la majoria parlen de l’educació, sigui de forma directa, inclosa en alguna de les metes, o de forma implícita. I l’informe Educació per als Objectius de Desenvolupament Sostenible: Objectius d’aprenentatge, mostra com es poden aplicar tots els ODS al currículum escolar, tenint en compte les competències que es treballen.

El fet que l’educació estigui present en diversos ODS significa que és un àmbit molt important per al desenvolupament sostenible i per aconseguir complir els objectius marcats. Com s’ha dit al principi, és una de les eines de gestió més importants que té la societat i això ho corrobora. Per mitjà de l’educació podem formar a la ciutadania, desenvolupar l’esperit crític i donar pautes per cercar i contrastar informació. D’aquesta manera, es convertirà en el motor de canvi per aconseguir un futur positiu, més respectuós per a nosaltres i el planeta.

També significa que tots els agents mencionats han de  treballar l’educació per al desenvolupament sostenible encara que no duguin a terme accions relacionades amb l’ODS 4.

El paper del sector privat a l’educació

En el cas del sector privat, moltes de les actuacions que realitzen estan relacionades amb la disminució de les seves emissions, de forma que actuen principalment sobre l’ODS 13, Acció pel clima. Però també solen actuar sobre altres objectius, com l’ODS 3, Salut i benestar, amb bons hàbits pels treballadors, o l’ODS 12, Producció i consum responsables, a través del reciclatge i la gestió de residus, per posar dos exemples.

Algunes empreses, a més, també en treballen d’altres exclusius del seu àmbit d’actuació, com seria l’ODS 6, Aigua neta i sanejament, en el cas de les empreses de subministrament d’aigua.

Tal i com va dir la Marta Lacruz, directora de desenvolupament i responsable d’Educació, en una entrevista recent, l’educació ha de ser un bé comú i això implica que tothom tingui un paper actiu i compromès en favor seu, siguin governs, sector privat o agents socials.

Per aquest motiu, és necessari que el sector privat també tingui en compte l’educació en les accions que realitzen dins de les seves estratègies d’alineament amb l’Agenda 2030 i inverteixin en actuacions de sensibilització i conscienciació.

Podem trobar exemples com l’Obra Social la Caixa, a través del Cosmocaixa, o la Fundació Agbar, a través del Museu Agbar de les Aigües, les quals ofereixen serveis educatius als escolars sobre temes diversos relacionats amb els museus que gestionen.

També es poden relacionar les accions educatives a través de les sortides que fan els escolars a les empreses amb les diferents actuacions que duen a terme a nivell de responsabilitat social, reciclatge o sostenibilitat. D’aquesta manera, les empreses donarien a conèixer què fan per ser més sostenibles aprofitant que el públic escolar les visita.

Ara, no necessàriament les accions han d’anar a aquest públic, perquè si una empresa realitza tallers, xerrades o activitats per als seus empleats relacionats amb un ODS ja està contribuint en la seva estratègia pel desenvolupament sostenible.

En definitiva, l’educació és un àmbit on tots els agents de la societat tenen un paper important a jugar, de manera que hem de ser coresponsables. I el sector privat no se’n pot desentendre. Només amb la confluència de tothom serà possible la sostenibilitat.

 

Llistat dels objectius que tenen l’educació inclosa a les seves metes, sigui de forma explícita o de forma implícita:

 • ODS 1 Fi de la pobresa, meta 1.a sobre la mobilització de recursos per posar en pràctica programes i polítiques encaminades a acabar amb la pobresa;
 • ODS 2 Fam zero, meta 2.3 sobre la duplicació de producció i ingressos per a productors a petita escala amb l’accés a coneixements;
 • ODS 3 Salut i benestar, meta 3.7 sobre l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, entre els que hi ha la informació i educació;
 • ODS 5 Igualtat de gènere, de forma implícita a tot l’objectiu;
 • ODS 6 Aigua neta, meta 6.b sobre la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l’aigua i el sanejament;
 • ODS 10 Reducció de les desigualtats, de forma implícita a tot l’objectiu;
 • ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles, meta 11.3 sobre la capacitat de planificació i gestió participativa, integrada i sostenible dels assentaments humans
 • ODS 12 Producció i consum responsables, metes 12.3, 12.5 i 12.8 sobre malbaratament alimentari, activitats de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització, i donar informació i coneixements per al desenvolupament sostenible;
 • ODS 13 Acció pel clima, meta 13.3 sobre la millora de l’educació, sensibilització i capacitat humana i institucional respecte la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a ell, la reducció dels seus efectes i l’alerta primerenca;
 • ODS 15 Vida d’ecosistemes terrestres, meta 15.c sobre l’augment del recolzament en la lluitat contra la caça furtiva i el tràfic il·legal capacitant a les comunitats locals per promoure oportunitats de subsistència sostenibles;
 • ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides, meta 16.10 sobre garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals;
 • ODS 17 Aliances per a aconseguir els objectius meta 17.7 sobre la promoció del desenvolupament de tecnologies ecològicament racionals i la seva transferències, divulgació i difusió.
COMPARTEIX-HO