La Junta de Comunidades de Castella – La Manxa està elaborant la nova Estratègia d’Educació Ambiental de Castella – La Manxa. Aquesta Estratègia s’ha adaptat a les noves corrents d’educació per al desenvolupament sostenible seguint el Full de Ruta de la UNESCO.

Coordinada per la Viceconselleria de Medi Ambient de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Desenvolupament Rural, la nova Estratègia establirà les línies estratègiques, els objectius i la proposta d’accions abastables i avaluables. D’aquesta manera, es vol canalitzar la participació de l’administració, les entitats socials i la ciutadania organitzada, així com intensificar les iniciatives en diferents àmbits amb l’objectiu d’avançar cap a un futur més sostenible.

El procés participatiu ha combinat eines digitals i sessions presencials

L’equip de Lavola ha treballat en la definició i redacció de l’Estratègia, aportant l’experiència adquirida i recolzant a la Junta. Per a poder realitzar el document, s’ha basat en un procés participatiu amb l’objectiu de reflexionar i debatre al voltant de l’educació per a la sostenibilitat a Castella – La Manxa.

Mitjançant la metodologia pròpia Meetfulness s’han dinamitzat 5 sessions diferents: les quatre primeres s’han dividit segons els grups d’interès amb els que s’ha treballat, mentre que l’última sessió ha sigut transversal. A més, la participació ha comptat amb una fase online que ha proporcionat informació sobre la percepció de l’educació ambiental a la comunitat, a la vegada que ha permès realitzar un seminari a distància amb diferents agents d’interès.

A més, de forma complementària, s’ha desenvolupat un mapa interactiu on se podran consultar els recursos i equipaments d’educació ambiental existents a la comunitat. El mapa encara no està disponible en obert i permetrà la incorporació de qualsevol iniciativa d’aquest àmbit que no hi estigui inclosa a través d’un formulari.

L’elaboració de l’Estratègia preveu que sigui adaptable en uns 7 anys d’evolució, per a reorientar les acciones als àmbits i necessitats prioritàries que apareguin en el futur. D’aquesta forma, s’aprofitarà de forma adequada el context del moment i servirà per a impulsar de forma definitiva i clara l’Educació per al Desenvolupament Sostenible a Castella – La Manxa.