El passat dia 5 de març el Consell de Ministres va donar llum verda a un projecte de Reial Decret llei de mesures urgents per a la garantia d’igualtat de tracte i oportunitats en el treball i l’ocupació i la coresponsabilitat.

Són diverses les mesures que incorpora aquesta nova norma per a la igualtat efectiva entre homes i dones, la promoció de la conciliació de la vida personal i laboral i per promocionar el principi de coresponsabilitat, essencial en l’assoliment d’una veritable igualtat de gènere en l’àmbit laboral i domèstic.

Una de les principals novetats que introdueix el Reial Decret llei és la modificació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones, en relació als Plans d’Igualtat en les empreses. La nova normativa estableix un termini d’un any per a que les empreses de 150 a 250 treballadors elaborin i apliquin un pla d’Igualtat, de dos anys per a les de 100 a 150 treballadors i de tres anys per a les de 50 a 100 treballadors. Fins ara només era obligatori per a empreses amb més de 250 treballadors. D’altra banda, les empreses estan obligades a inscriure aquest pla en el Registre de plans d’igualtat de les empreses, que es desenvoluparà reglamentàriament i a més, a publicar les taules salarials.

L’elaboració d’un Pla d’Igualtat esdevé una eina clau que permet a les organitzacions conèixer inicialment el seu estat vers la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i establir un Pla d’Acció específic per avançar en aquells àmbits en què sigui necessari per assegurar la igualtat d’oportunitats dins l’organització i l’extensió d’aquesta a tots els nivells de la societat.

A Lavola, portem més de 12 anys ajudant a les empreses i administracions públiques a elaborar els seus Plans d’Igualtat i no discriminació, essent un referent en la matèria i amb tot allò que té a veure amb la responsabilitat social empresarial. És per això que som l’aliat perfecte per ajudar-vos a avançar en aquest nou repte dins la vostra organització.

Per a més informació sobre aquesta nova norma i per saber com us podem ajudar, contacteu amb el nostre equip de la Sostenibilitat Corporativa.