Un model de mobilitat respectuós amb el medi ambient i amb la salut de la ciutadania és un dels objectius del nou Pla Director de Mobilitat 2020-2025 (pdM 2020-2025) que està realitzant l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona.

Aquest nou pla servirà per planificar la mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), que tindrà en compte totes les modalitats de transport que en formen part, d’acord amb el que estableixen els articles 2 i 3 de la Llei de mobilitat.

Es preveu que al llarg d’aquest 2019 es redactin les diferents fases del document, per tal que estigui plenament operatiu a principis de 2020.

El nou pla inclou la realització de l’Avaluació Ambiental Estratègica i d’un procés participatiu amb tots els agents clau, inclosa la ciutadania.

L’equip de Ciutat i Territori presta assistència tècnica per a la redacció i assessorament dels documents corresponents a l’Avaluació Ambiental Estratègica i per a la dinamització del procés participatiu.

D’aquesta manera es treballa de forma directa amb el servei de mobilitat de l’ATM per a poder garantir la minimització dels impactes ambientals associats a la mobilitat i la integració de criteris de sostenibilitat i eficiència ambiental al pla.

A més, la realització del pla inclou un procés participatiu coordinat pels equips de participació i comunicació. Gràcies a això es realitzaran diverses sessions presencials amb diferents agents clau (administracions, territoris implicats, experts…). Per a aquestes sessions s’usarà la metodologia pròpia Meetfulness, de manera que es fomenti el diàleg i el consens entre els participants.

El procés participatiu també compta amb una part oberta a la ciutadania, que es canalitza a través de diverses eines digitals com una bústia ciutadana, una enquesta en línia o un mapa participatiu que estan disponibles a la web que s’ha creat pel pla: pdmobilitat.cat.