Per tercer any, l’Ajuntament de Barcelona portarà a terme la campanya d’informació i sensibilització per a la millora de la neteja dels carrers i places de la ciutat. La campanya de 2019 seguirà l’eix comunicatiu “Barcelona Residu Zero” i prioritzarà els temes referents a la neteja, a la vegada que informarà de la filosofia residu zero.

La campanya d’enguany es desenvoluparà als 10 districtes i 73 barris de Barcelona, començant l’1 de gener i acabant el 31 d’octubre. El seus objectius, a part d’informar sobre el Residu Zero, seran el foment de les bones pràctiques, la millora de la percepció ciutadana sobre la neteja de la ciutat i la sensibilització als diferent públics sobre la necessitat de col·laborar en el manteniment de la neteja dels carrers i les places.

Conèixer la realitat del territori permet desenvolupar accions de major impacte i eficàcia.

L’equip de Lavola, que ja ha coordinat les campanyes de 2017 i 2018, ha ajudat a l’impuls de diverses accions per tal d’aconseguir aquests objectius. El coneixement adquirit durant els dos últims anys ha permès desenvolupar accions de major impacte i eficàcia.

En concret, les accions es poden dividir en dues tipologies: sensibilització i control. Les accions de sensibilització aniran dirigides al ciutadania en general i als comerços, però també a públics concrets que estan associats a determinades problemàtiques, com els excrements dels animals de companyia o les burilles. Pel que fa a les accions de control, es realitzaran seguiments a peu de carrer de de punts crítics, d’incidències puntuals i d’incidències comercials.

 


   10         73         16          10

Districtes           Barris         Informadors         Mesos


Aquestes accions seran realitzades per un equip format per 16 informadors que treballaran al carrer i recolliran les dades obtingudes per la interacció amb la ciutadania i els comerços. Aquestes dades s’introduiran a la plataforma pròpia LV-Sinappsis, a partir de la qual es realitzarà el seu anàlisi. Aquesta plataforma permet fer el seguiment de les accions i avaluar l’evolució i l’impacte de la campanya.

Coneix les solucions de Lavola per a la gestió integral de campanyes de sensibilització i comunicació. Garantim el màxim impacte sobre el públic i ens ocupem de tot. Des de la conceptualització fins a l’execució, passant pel seguiment i l’avaluació.