El Palau del Marquès d’Alfarràs és un dels edificis més emblemàtics del districte d’Horta-Guinardó i forma part del conjunt arquitectònic del Parc del Laberint d’Horta.

Actualment l’edifici del Palau es troba parcialment en desús, pel fet que parts de l’edifici estan en un estat de deteriorament avançat i requereixen rehabilitació. Amb la voluntat de recuperar aquest espai privilegiat, l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona va veure la necessitat de disposar d’una proposta d’usos per al Palau Alfarràs que fos el primer pas per definir la potencialitat i recursos necessaris per a incorporar l’edifici a la xarxa d’equipaments de la ciutat.

D’acord amb els objectius de naturalització de la ciutat de Barcelona (Pla del verd i de la biodiversitat, Pla Clima,…), tenint en compte la vinculació històrica de l’edifici del Palau amb el Parc del Laberint d’Horta, i basant-se amb les activitats que actualment s’hi desenvolupen (Centre de Formació en Jardineria, Biblioteca especialitzada en Jardineria i centre de treball de Parcs i Jardins), es va considerar idoni que els futurs usos de l’edifici estiguessin vinculats a la promoció i foment del verd urbà a la ciutat.

Acompanyament des de la reflexió inicial fins a la concreció i dimensionament de les propostes.

A partir d’aquest objectiu inicial, Lavola va desenvolupar una diagnosi a través de recerques i estudis de camp, entrevistes i sessions de reflexió estratègica i col·laborativa sota la metodologia propia Meetfulness. En aquesta primera fase es van analitzar els usos actuals de l’edifici i els seus espais, es van identificar altres iniciatives vinculades al verd urbà a Barcelona i també es van explorar iniciatives internacionals vinculades al foment del verd urbà, com la Maison du Jardinage de París o l’Atlanta Beltline Center entre d’altres.

A partir dels resultats de la diagnosi, es va conceptualitzar la missió, visió i principals línies estratègiques del futur centre, així com una proposta d’usos i serveis. La proposta planteja que el Palau Alfarràs esdevingui un centre de referència en verd urbà a Barcelona i un equipament que actuï com a agent de transformació i potenciï la naturalització de la ciutat posant l’accent en:

  • Transmetre i divulgar el valor del natural, històric i artístic del patrimoni verd de la ciutat.
  • Dinamitzar la pràctica de la jardineria i agricultura urbana a la ciutat.
  • Capacitar i formar a les persones, expertes o principiants, en la pràctica de la jardineria i l’agricultura urbana a través d’eines i recursos per a la consolidació del verd a la ciutat.

Lavola es va encarregar també de representar els diferents usos en plànols i desenvolupar un programa d’actuació amb les principals accions necessàries per a fer realitat aquest futur centre.