Lavola ha renovat el Segell PYME Innovadora  gràcies a l’obtenció de finançament per portar a terme projectes de recerca i desenvolupament. Aquest segell permetrà tenir determinades facilitats per impulsar futurs projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).

Entre els diferents projectes innovadors realitzats trobem: Watertur, per a la gestió intel·ligent i sostenible del cicle de l’aigua en instal·lacions turístiques; Chess Setup, per al disseny, creació i implantació del subministrament de calefacció i aigua sanitària domèstica amb energies renovables; Life Priorat+Montsant, per al desenvolupament d’un model de producció vitivinícola sostenible a la comarca del Priorat.

Una empresa que fomenta la innovació

Per aconseguir el Segell PYME Innovadora, les empreses han de reunir un seguit de característiques, ja sigui amb l’obtenció de finançament públic en matèria de recerca, desenvolupament i innovació, amb la realització d’una activitat pròpia innovadora o amb l’obtenció d’una certificació oficial que demostri la seva capacitat d’innovació.

A més, Lavola també treballa en la identificació d’oportunitats en clau d’innovació interna a través del seu Sistema de Gestió de la Innovació. L’objectiu d’aquest sistema és millorar els productes i serveis per la sostenibilitat de l’empresa, així com per a assolir alts nivells d’eficiència i competitivitat.