Millora de la gestió energètica als municipis de Mallorca

Setze municipis de Mallorca estan treballant per millorar la gestió energètica dels seus edificis municipals. Aquesta millora s’origina a partir del nou Pacte de Batles i Batlesses que està impulsant el Consell de Mallorca, amb l’objectiu de complir la política energètica europea per a l’energia sostenible en lluita contra el canvi climàtic.

L’objectiu del projecte és el d’oferir un assessorament i un seguiment continuat dels consums energètics que permetin valorar les contractacions de subministraments que han realitzat els municipis i detectar les deficiències existents i les oportunitats de millora.

La figura del gestor energètic esdevé clau per a la gestió i optimització dels subministraments energètics

Per realitzar aquesta acció, Lavola actuarà com a gestor energètic municipal (GEM) i, amb la col·laboració del seu soci local GRAM Gestió Ambiental, oferirà solucions per a dur a terme una gestió integral de l’energia. Aquesta gestió es realitzarà a través d’un programa d’un any de duració a través del qual es realitzarà la funció de coaching energètic.

Una de les accions que es portaran a terme serà la comptabilitat energètica, on es disposarà d’un software específic per seguir de forma contínua els consums a les factures d’energia dels equipaments municipals. També es farà l’optimització de la contractació, a partir del tractament de les dades obtingudes adaptant-la a les necessitats reals, i es donarà informació de subvencions, per facilitar la implantació de millores energètiques a menor cost. Finalment es realitzarà un assessorament energètic continuat durant tot el programa.

L’àmplia experiència de l’equip d’energia, com a gestors energètics, permetrà l’execució d’aquestes accions per aconseguir els objectius marcats. A més, servirà per dotar als municipis d’eines per implementar accions de sensibilització i foment de l’estalvi energètic.

COMPARTEIX-HO