Més de 60.000 € d’estalvi econòmic gràcies a l’assessorament energètic

Cinc noves empreses s’han afegit aquest 2018 al programa d’assessorament energètic a les indústries de Manlleu, promogut per l’OPE (Oficina de Promoció Econòmica) i l’Ajuntament de Manlleu. Amb l’obtenció, novament, de fons de la Diputació de Barcelona s’ha pogut continuar el programa iniciat l’any 2017 i que tenia una duració estimada d’un sol any. D’aquesta manera, aquestes cinc empreses s’uneixen a les 10 que van iniciar el programa.

Totes les empreses que s’han apuntat a aquest programa provenen de sectors diferents i també varien en la seva grandària, de forma que es representa la diversitat industrial del municipi. Des de Lavola, hem actuat com els gestors energètics a través dels quals s’ha vehicular el projecte.

El programa ha estat format per diferents fases, dividides en la detecció d’oportunitats de millora, l’establiment d’un full de ruta per a cada empresa i la generació d’un indicador de seguiment, i, finalment, la facilitació per part de les empreses d’informació sobre l’aplicació de les millorar i de l’indicador acordat.

Resultat finals del programa

Amb les dades obtingudes s’han anat actualitzant els informes de seguiment de cada empresa i, un cop finalitzat el programa, s’ha observat l’evolució de l’indicador, concloent l’estalvi econòmic a partir de la diferència dels ratis inicials i els finals. D’aquesta manera, quan diem que s’ha obtingut tal estalvi, no és segons valors teòrics sinó reals i contrastats segons dades facilitades per les empreses. De forma genèrica, s’ha observat que les empreses que han aplicat les mesures, han millorat la seva competitivitat al tenir uns costos de producció menors als d’abans d’iniciar el programa.

Els resultats finals del programa, han suposat un estalvi superior als 60.000 € entre totes les empreses participants (un 54% de l’estalvi econòmic potencial inicialment detectat)

Així doncs, es va detectar un potencial total d’estalvi econòmic inicial, sumant totes les mesures de totes les empreses participants, de 116.262 €, mentre que, un cop finalitzat el programa i analitzats i valorats els estalvis segons els ratis de verificació establerts amb les empreses, l’estalvi econòmic total ha sigut de 62.774 €, és a dir, un 54% d’estalvi real sobre el potencial. Aquests resultats han suposat un estalvi energètic de 325.457 kWh/any, equivalent a un estalvi de 127,58 t de CO2 eq/kWh d’emissions.

Amb el programa, apart dels estalvis econòmics generats, també s’ha aportat a les empreses un valor afegit consistent en establir una base de gestió energètica enfocada a la millora continua.

COMPARTEIX-HO