El Sincrotró ALBA atén anualment més de 5.000 persones amb unes 200 visites guiades a les seves instal·lacions. D’aquestes, la meitat estan destinades a públic escolar i les altres a estudiants universitaris, equips d’investigació, professionals i visites institucionals. Enguany el Sincrotró ALBA ha encarregat a Lavola la dinamització de les visites escolars pel 2019.

L’objectiu de les visites als grups escolars, des de 4t ESO fins a 2n de batxillerat, és comprendre què és aquesta instal·lació, com funciona i quines aplicacions té. Les investigacions realitzades al Sincrotró han permès la millora de la nostra qualitat de vida, de forma que és important prendre consciència de la seva importància i ha de servir per fomentar les vocacions cientifico-tècniques entre els escolars.

Aquest equipament d’alt nivell està situat a Cerdanyola del Vallès i és una de les infraestructures científiques més importants del Mediterrani. Es destina principalment a la recerca en els àmbits de les biociències, la nanociència i la ciència de materials.

 

Renovació de les visites

De cara a l’any 2019, l’equip educatiu que treballa en museus i centres de ciència s’encarregarà de realitzar les visites i fer una actualització de la metodologia emprada. Al llarg de l’any es realitzaran visites els matins de gener a maig i d’octubre a novembre, amb una durada d’una hora i quart per visita. Estarà format per dues persones, una de les quals serà una educadora. Això té per objectiu que les estudiants que participin a les visites es puguin veure reflectides i contribuir a que més noies s’interessin per disciplines científiques i tecnològiques.

Cada visita s’estructurarà amb la benvinguda, dues dinàmiques i la cloenda. A la benvinguda i la cloenda es farà la mateixa pregunta: Què és el Sincrotró? per tal de veure com ha evolucionat el coneixement dels estudiants a partir de la visita realitzada.

Les dues dinàmiques serviran per explicar com funciona aquest equipament i quines són les seves aplicacions. Durant la visita, els estudiants no només rebran la informació, sinó que tindran un paper més actiu a partir de dues dinamitzacions que els permetin involucrar-se i entendre els continguts. Per una banda, tindran una fitxa amb les diferents parts i funcions de les que consta la instal·lació i les hauran d’ordenar per entendre el seu funcionament; mentre que, per l’altra, se’ls mostraran diferents productes ja comercialitzats, que s’hauran millorat gràcies a les investigacions realitzades al Sincrotró, de forma que vegin les aplicacions i la importància per a la societat.

Aquesta metodologia permetrà que els estudiants puguin tenir una visita més experiencial i que puguin comprendre millor què és i què s’hi aconsegueix. A més, també coneixeran quines altres instal·lacions similars hi ha al món i quines són les diferències amb el CERN, el Laboratori Europeu de Física de Partícules, ubicat a Ginebra.

Per tal de poder fer les visites, cal sol·licitar-ho a través de la pàgina web del Sincrotró ALBA. El formulari d’inscripció només mostra visites per als propers 3 mesos i el primer dilluns laborable de cada mes s’obren les noves places pel mes següent.