El Govern del Principat d’Astúries va aprovar al passat mes d’abril el Pla Estratègic de Residus del Principat d’Astúries 2017-2024 que correspon a la revisió del pla 2014-2024 i dona resposta, entre d’altres, a l’obligació, per al 2020, de destinar un mínim del 50 % en pes dels residus domèstics i comercials a la preparació per a la reutilització i el reciclatge.

L’aprovació d’aquest Pla implica el desenvolupament dels diferents programes, accions o actuacions que en el seu Pla d’Acció s’estableixen per tal d’assolir els objectius quantitatius i qualitatius de referencia.

Per aquest motiu, el Govern d’Astúries ha tret a licitació els treballs de desenvolupament dels programes i estudis  específics relacionats amb la promoció de la reutilització de productes,  la prevenció municipal de la generació de residus i l’elaboració d’estratègies i campanyes d’informació i sensibilització.

Assessorament en la gestió de residus

En el marc d’aquests treballs, Lavola  elaborarà el lot que inclou els estudis vinculats amb la gestió del residus. A través de l’equip tècnic de residus es durà a terme un acompanyament integral de les accions incloses, entre les que es troba el desenvolupament d’un diagnòstic de la situació actual en matèria de prevenció de residus i la realització d’accions basades en models d’economia circular per promoure la reutilització i la preparació per la reutilització.

A més, l’equip de Lavola també realitzarà diverses tasques per millorar la informació i el control de la generació i gestió de residus, així com per millorar la seva gestió. Per realitzar aquesta tasca, es desenvoluparà un protocol específic per tal de millorar la gestió dels fluxos de residus recollits als punts verds, així com dels generats en activitats econòmiques específiques.