Projecte Life Clinomics: millora de la resiliència territorial al canvi climàtic

La Reserva de la Biosfera del Montseny i el Consell Comarcal del Penedès estan treballant per augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies dins del projecte Life Clinomics. Per aconseguir-ho, han calculat els seus indicadors de vulnerabilitat i han començat a desenvolupar plans d’adaptació al canvi climàtic.

Aquestes dues entitats, juntament amb el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, representen els territoris on es desenvolupen les accions d’aquest projecte Life: Montseny, Penedès i Terres de l’Ebre.

Life Clinomics proposa posar en marxa nous processos d’inversió d’entitats públiques per disminuir la seva vulnerabilitat al canvi climàtic, anticipar-se als impacte i augmentar la seva resiliència. D’aquesta manera es pot millorar la seva competitivitat i augmentar l’ocupació als sectors agroforestal, pesquer i turístic.

 

Plans d’adaptació al canvi climàtic

L’elaboració de les estratègies i dels plans d’acció per l’adaptació al canvi climàtic al Montseny i el Penedès ha comptat amb l’experiència de Lavola en matèria de canvi climàtic i processos de participació. Entre les diferents accions que s’han realitzat hi ha la redacció i avaluació de propostes d’accions d’adaptació al canvi climàtic i la dinamització de diferents trobades de la plataforma territorial d’adaptació al canvi climàtic MeTACC.

Existeix una plataforma MeTACC per a cada territori del Life Clinomics. Les trobades organitzades i dinamitzades amb la nostra metodologia pròpia Meetfulness han tingut per objectiu validar les conclusions del projecte, prioritzar i definir les accions i presentar els resultats obtinguts.

Aquests resultats s’inclouran posteriorment als plans d’adaptació al canvi climàtic de cada territori i es contrastaran entre ells i amb el pla del tercer territori on es desenvolupen les accions del Life, les Terres de l’Ebre.

COMPARTEIX-HO