Un full de ruta per l’economia blava al litoral barceloní

El desenvolupament d’una economia blava sostenible al litoral de Barcelona és l’objectiu de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Aquest desenvolupament ha començat amb la realització d’un treball tècnic que acabarà amb la realització d’un full de ruta.

Per dur a terme aquest treball s’està comptant amb la participació dels agents públics i privats implicats en la conservació, planificació i gestió del litoral, l’estudi del medi, la promoció econòmica i turística, la pesca, l’aqüicultura, els ports i les activitats recreatives en aquest àmbit.

Un diagnòstic i un full de ruta compartits per a potenciar la “maritimitat sostenible” i generar riquesa millorant la qualitat ambiental del litoral de Barcelona.

La primera part d’aquest projecte s’ha portat a terme entre octubre a desembre de 2018 per part de Ciutat i Territori i ha plantejat una diagnosi on s’han entrevistat a agents clau dels diferents sectors implicats i de la constitució d’un grup focal de discussió format per 25 agents públics i privats seleccionats amb incidència al litoral de la demarcació de Barcelona.

També s’ha realitzat un mapa o base de dades d’agents, així com s’ha fet un exercici de benchmarking per identificar iniciatives d’economia blava sostenible importables al litoral barceloní. A partir de la diagnosi, es realitzarà una segona fase, on el citat grup focal participarà en la identificació i priorització de les línies clau d’actuació a partir de les quals es configurarà el full de ruta.

El desenvolupament de l’economia blava al litoral barceloní neix com a resposta a la línia estratègica 43 de l’Estratègia Marítima de Catalunya, que estableix que s’ha de reduir la pressió antropogènica a la franja costanera de Barcelona.

COMPARTEIX-HO