Costa Rica impulsarà les accions pactades a l’Acord de París

El Govern de Costa Rica treballa per implementar els compromisos presos a l’Acord de París a través de l’elaboració d’un full de ruta que permeti aconseguir els objectius marcats a les Contribucions Determinades a nivell Nacional (NDCs en anglès). Aquest full de ruta ha sigut finançat pel Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), a través del seu projecte NDC Invest.

El projecte NDC Invest permet ajudar a països de l’àrea d’acció del BID a transformar els seus compromisos de mitigació d’emissions en plans d’inversió concrets. D’aquesta manera facilita superar l’obstacle que pot suposar l’accés al finançament a l’hora de portar a terme les accions proposades als NDCs.

Precisament, aquestes contribucions van ser la base de l’Acord de París adoptat l’any 2015 i ara es vol aconseguir transformar-les en accions tangibles que afavoreixin un desenvolupament a llarg terme que sigui de carboni zero i resilient al clima.

Actuacions del full de ruta

Per a realitzar aquest full de ruta, Lavola, com a co-líder del projecte, aporta la seva experiència de forma que s’aconsegueixi una implementació efectiva dels projectes i accions públics i privats identificats dins dels NDCs. Aquest pla d’acció inclou l’anàlisi de les inversions als projectes i accions públics, assegurar el diàleg amb el Consell Nacional d’Inversions Públiques de Costa Rica, complementar l’anàlisi previ realitzat amb el NDC Partnership i la selecció de dues accions pilot.

En relació a aquestes dues accions, que han de ser implementades pel Govern de Costa Rica immediatament, es prepararan les notes conceptuals de forma que puguin ser presentades a la Finestra del Sector Privat (PSV en anglès) al Fons Verd del Clima.

COMPARTEIX-HO