Es tracta d’una instal·lació de 10kW

Grup Soler, empresa dels sectors de les instal·lacions, construcció i reformes d’edificis, manteniments i serveis energètics, ha dut a terme la instal·lació solar fotovoltaica de l’Ecoedifici de Lavola. Es tracta d’una instal·lació de 10kW de potència per autoconsum.

Aquest muntatge s’ha realitzat sobre una estructura d’acer galvanitzat a la coberta de l’edifici.  Al tractar-se d’unes tasques de complexitat i seguretat altes, les feines es van prolongar algunes setmanes mes del planificat, ja que es van iniciar al juny i es van finalitzar al mes d’agost. Normalment, aquest tipus d’instal·lacions solen fer-se en un mes. En tot el procés hi han treballat unes 12 persones i el cost ha rondat els 30.000€.

Actualment, Grup Soler també està treballant en la modificació del circuit de clima de l’Ecoedifici per instal·lar-hi una nova bomba de calor.