Un nou membre de l’equip tècnic de Lavola ha obtingut l’acreditació com assessor expert d’ACCIÓ en economia verda. Ja fa dos anys que Lavola compta amb assessors acreditats i això permet donar assistència com a consultors a totes aquelles empreses que vulguin desenvolupar projectes d’economia circular a través dels Cupons d’Innovació d’ACCIÓ.

Els Cupons d’Innovació són uns ajuts per a la implementació de projecte d’innovació a l’empresa que ofereix ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. Es tracta de descomptes econòmics directes que es poden utilitzar per a contractar serveis experts d’innovació prestats per a proveïdores acreditats d’ACCIÓ. A més, ajuden a innovar en els productes i processos, alhora que estableixen col·laboracions estratègiques.

Assessoria en economia verda i circular

Per a ser assessor acreditat cal tenir segell TECNIO o demostrar expertesa en un camp concret. En el cas de Lavola, s’ha demostrat expertesa en el camp de l’economia verda, així com s’han complimentat diversos requisits d’expertesa, com estar vinculat a un àmbit sectorial de l’estratègia RIS3Cat o acceptar el codi deontològic.

Els assessors donen suport a les empreses en diversos aspectes com identificar actuacions clau i oportunitats de millora en els resultats, establir metodologies per a convertir bones pràctiques en bons hàbits, trobar eines de millora de la gestió diària i actuar d’enllaç amb els programes d’ACCIÓ.

Com a experts en economia verda es treballa amb les empreses que demanen ajudes en el camp de l’economia circular. D’aquesta manera es poden realitzar estudis de la viabilitat d’aplicació de l’economia circular, aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos i explorar nous models de negoci vinculats amb l’economia verda i circular.